Uddannelse

I Hjertemedicinsk Afdeling har vi uddannelsesansvar for både sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter, læger og lægesekretærelever. 

Træningsdukke med ilt

​I Hjretemedicinsk Afdeling uddanner vi både sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter, læger og lægesekretærelever. 

Sygeplejerskestuderende og social- og sundhedsassistentelever

Hjertemedicinsk Afdeling er ansvarlig for undervisning og klinisk vejledning af sygeplejestuderende og social- og sundhedsassistentelever under deres praktik. 

Undervisningen varetages af to kliniske undervisere i tæt samarbejde med uddannelsesinstitutionerne. 

Du kan læse mere om klinisk undervisning af sygeplejestuderende i Region Hovedstaden på hjemmesiden: https://www.kurh.dk/

Læger under uddannelse

Afdelingen har en uddannelsesansvarlig overlæge. Denne har med reference til den specialeansvarlige overlæge, det løbende ansvar for den postgraduate uddannelse af læger på afdelingen i tæt samarbejde med de øvrige speciallæger på afdelingen. Afdelingen tilstræber, at uddannelsessøgende læger får den bedst tænkelige kliniske og teoretiske uddannelse inden for intern medicin og kardiologi. 

Uddannelse af lægestaben er en kontinuerlig og gensidig proces. Det forventes, at den enkelte læge aktivt medvirker til at videreuddanne sig, samt med sin viden og holdning er med til at forbedre uddannelsen af afdelings stab. Derved sikres, at uddannelsestilbuddet i afdelingen stadig udvikles. 

Som uddannelsessøgende læge modtager du et specifikt uddannelsesprogram. Du vil blive tilknyttet en vejleder (oftest en afdelingslæge eller overlæge, evt. en læge i HU-forløb). For KBU-læger oftest en læge i introduktionsstilling. Sammen med din vejleder vil du inden for de første 3 ugers ansættelse afholde en introduktionssamtale og udarbejde en uddannelsesplan. 

Redaktør