Efteruddannelse

​I Hjertemedicinsk Afdeling lægger vi stor vægt på efteruddannelse af personalet. 

Sygeplejerske

Som sygeplejerske i det kardiologiske speciale har du mulighed for både at arbejde med ambulante og indlagte patienter. Vi tilbyder alle nyansatte sygeplejersker en struktureret oplæring og mulighed for at specialisere sig i hjertepatienten ved at deltage i den kardiologiske uddannelse i regionen. Du har også mulighed for at deltage i kurser og for at blive ressourceperson i fx hygiejne, sår, ernæring, delir og tryksår.

For sygeplejersker i det ambulante område lægger vi særlig vægt på kompetenceudvikling inden for AK-behandling, hjertesvigt, hypertension, atrieflimren og hjerterehabilitering i forbindelse med iskæmisk hjertesygdom og hjerteklapoperation.

Læge

For læger i Hjertemedicinsk Afdeling er der mulighed for systematisk oplæring i ekkokardiografi. Flere af de kardiologiske overlæger er europæisk certificeret i udførelse af ekkokardiologi og MR+CT-scanning.

De faste speciallæger har egne ansvarområder indenfor det kardiologisk speciale. Vi følger de nationale retningslinjer for færdige speciallæger.

Vi har ugentlige undervisningsprogrammer for læger og sikrer deltagelse i kongresser og møder.

Sekretær

Enheden ser velvilligt på efteruddannelse for lægesekretærer, bl.a. udviklende læringsforløb for lægesekretærer og øvrigt administrativt personale med tæt kontakt til patientforløb. Læringsforløbet består af ni moduler, som også kan tages enkeltvist: 

  1. Personlig udvikling i den anerkendende tilgang
  2. Samarbejde og professionel kommunikation
  3. Undervisningsplanlægning og præsentation
  4. Arbejdsgangsanalyse og kvalitet i opgaveløsningen, patientrettigheder
  5. Forandring som dynamisk proces, DRG
  6. Fra projekt til forandringer i virkeligheden
  7. Coaching som ledelsesværktøj
  8. Praktikvejledning og praktikvejlederens kommunikation
  9. For ledere – ledelse af kompetenceudvikling


Redaktør