Forskning

Hjertemedicinsk Afdeling deltager i en rækker nationale og internationale forskningsprojekter. Forskningen i afdelingen er forankret inden for to hovedområder: Arytmier og billeddiagnostik. 

Arytmier

 • Om træning flere gange om ugen mindsker de oplevede gener hos patienter med atrieflimren, samt om det øger deres livskvalitet. 
 • Forekomst af hjerterytmeforstyrrelser og prognostisk betydning af disse hos patienter med hjertesvigt – DANISH undersøgelsen.
 • Forekomst af asymptomatisk atrieflimren hos højrisikopatienter med type 2 diabetes eller hjertesvigt – SILENCE, en international screeningsundersøgelse.
 • Betydning af familieinddragelse for patientforløbet hos patienter med ny-diagnosticeret atrieflimren.
 • Biomarkører ved atrieflimren – suPAR og andre nye biomarkører.

Billeddiagnostik

Ekkokardiografi:

 • 3D-kvantitering af venstre atrium volumen hos forskellige hjertepatienter.

 • Strain GLS-måling af myocardiefunktionen i forskellige patientgrupper.

 • Højre ventrikels funktion hos patienter med carcinoid hjertesygdom.

Hjerte-CT:

 • CT perfusion hos kvinder med brystsmerter, men uden epicardielle stenoser.

 • Hjerte-CT versus KAG til udredning af patienter mistænkt for at have stabil angina.

 • Kar tortuocity.

 • Betydningen af direkte visitation til hjerte-CT fra primærsektoren.

Hjerte-MR:

 • Måling af fibrose i hjertet hos patienter med cirrose og carcinoid hjertesygdom.

 • Måling af nyregennemblødningen før og efter medicinsk behandling hos patienter med ny-diagnosticeret svært hjertesvigt.

 • Måling af flow i abdominalorganerne før og efter behandling med propanolol/terlipressin.

 • Måling af flow i mesenterica superior før og efter et måltid hos patienter med Parkinsons sygdom og obstipation.

 • 7T MR-studier er under planlægning.

Andre forskningsaktiviteter

 • Betydning af mere nøjagtigt kontrolleret iltterapi til hjertepatienter.

 • SuPAR måles i en blodprøve. SuPARer en markør for organpåvirkning og for langvarig inflammation (betændelse). Vi undersøger, om niveauet af suPAR i blodet kan anvendes til bedre at vurdere risikoen for blodpropper hos udvalgte patientgrupper.

 • Ca. 12 fase 2 og fase 3 kliniske studier til afklaring af effekten af nye farmaka indenfor blandt andet hjertesvigt, iskæmisk hjertesygdom og atrieflimren.

 • Deltager i uddelingen og samarbejdet inden for Lundbeck Fondens og Udenrigsministeriets DARE program, hvor 5 studerende om året sendes på forskningsophold ved Stanford University eller UCSF i San Francisco.

Anden forskning på Hvidovre Hospital

Du kan læse mere om forskning på Hvidovre Hospital her.

Redaktør