​​​​

Om klinikken

Hjerneskader, klinik 098 ved Afdeling for Hjerneskader modtager patienter med erhvervet hjerneskade

Formålet med klinikken

Patienter med erhvervet hjerneskade kan henvises til tværfaglig vurdering af rehabiliteringsbehov, patientens samlede livssituation og specialiseret behandling. Der kan henvises til vurdering mhp. udarbejdelse af tværfaglige specialiserede genoptræningsplaner. Klinikken kan desuden yde kortere tværfaglige rehabiliteringsforløb.

Tidligere indlagte patienter følges livslangt mhp. behandling, kvalitetsudvikling og forskning.

Redaktør