Tidlig træning efter svær traumatisk hjerneskade

​Projektet har bl.a. til formål at undersøge effekten af tidlig træning efter svær traumatisk hjerneskade.

En svær traumatisk hjerneskade kan have negative konsekvenser for hjerte og kredsløb pga. længerevarende sedation og inaktivitet i det tidlige behandlingsforløb. Dette kan resultere i blodtryksfald (ortostatisme), når patienterne begynder deres rehabilitering. 

Dette ph.d.-projekt består af tre delstudier. I det første undersøges, om tidlig træning efter svært erhvervet hjerneskade gavner eller skader patienterne ift. dødelighed, funktionsniveau, livskvalitet og bevidsthed gennem et systematisk review. 

I det andet delstudie undersøges muligheden for at gennemføre en tidlig behandling i vippeleje gennem et randomiseret feasibility* studie, samt de ændringer der sker i kredsløbet, når denne intervention udføres. 

I det tredje delstudie undersøges reproducerbarheden af en metode til at undersøge hjernens evne til at regulere blodtilførslen til hjernen i liggende stilling samt stående i vippelejet på raske forsøgspersoner.

*Forskningsprojekt der undersøger gennemførligheden af en intervention eller et studie

Projektgruppen består af Christian Gunge Riberholt, Vibeke Wagner, Markus Harboe Olsen, Christian Søndergaard, Christian Gluud, Janus Jakobsen, Jane Lindschou, Ronan Berg, Jesper Mehlsen og Kirsten Møller. 

Deltagere fra Afdeling for Hjerneskader

Portræt af Christian Gunge Riberholt
Christian Gunge Riberholt
Projektleder, Fysioterapeut, Master i rehabilitering, ph.d.
Mail: Christian.gunge.riberholt@regionh.dkPortræt af Vibeke Wagner
Vibeke Wagner
Cand.scient.fys, udviklingsfysioterapeut, og specialist i Neurologisk Fysioterapi
Mail: Vibeke.wagner@regionh.dkRedaktør