Tidlig og effektiv genoptræning af synkefunktion hos personer med svær traumatisk hjerneskade

​National forskning inden for højt specialiseret neurorehabilitering skal føre til vellykket fravænning fra respirator og trakeal intubation.

Formålet med ph.d.-projektet er systematisk udvikling og evaluering af en tidlig genoptræning af dysfagi (nedsat evne til at spise, drikke og synke) og beskyttelse af luftveje. 

Interventionen skal føre til, at patienter med svær traumatisk hjerneskade og trakeostomi hurtigere kan få fjernet trakealtuben (dekanylering). 

Interventionen udvikles på baggrund af to studier: et indledende systematisk review og et databasestudie, som har til formål at identificere signifikante kliniske faktorer, som enten fremmer eller hæmmer sikker og effektiv dekanylering. Effekten af genoptræningen afprøves i et efterfølgende nationalt randomiseret kontrollet pilotstudie. 

Projektgruppen består af Ingrid Poulsen, Derek John Curtis, Irene Wessel, Carrinna Hansen, Daniela Jakobsen og Signe Janum Eskildsen.

Deltagere fra Afdeling for Hjerneskader


Signe Janum Eskildsen
Projektleder, Ergoterapeut og cand.scient.san
Mail: signe.janum.eskildsen@regionh.dkPortræt af Derek John Curtis
Derek John Curtis
Postdoc, Fysioterapeut, Ph.d.
Mail:  derek.john.curtis@regionh.dkPortræt af Ingrid Poulsen
Ingrid Poulsen
Forskningsleder, sygeplejerske og Ph.d.
Mail: ingrid.poulsen@regionh.dk

Redaktør