Person Centered Care

Dette er et forskningsprogram i rammen af Fundamentals of Care (FOC). Et af elementerne i FOC er person-centered care (PCC), og det er betydningen af at arbejde personcentreret, der vil blive undersøgt i dette program. 

Formålet er at udvikle og undersøge effekten af PCC-interventioner til forbedring af patientresultater relateret til essentielle plejebehov (emotionelt, fysisk og psykosocialt). Det langsigtede perspektiv er at skabe en evidensbaseret klinisk sygeplejepraksis, der vil reducere patienters komplikationer og redde liv og samtidig bidrage til en stærkere klinisk sygeplejerske rolle.

FOC-rammen forklarer, guider og forudsiger praksis omkring personcentreret essentiel pleje og består af tre indbyrdes forbundne dimensioner: relationen mellem patient og sygeplejerske, integrering af sygeplejen og den kontekst sygeplejen foregår i. Begrebet Person Centered-Care, henviser til at behandle mennesker som enkeltpersoner, respektere deres rettigheder som personer,  bygger på gensidig tillid og forståelse og udvikler sundhedsfremmende forhold (forhold, der forbedrer sundhed og velvære).

For at operationalisere person-centered care udviklede Mc Cormack & McCance Person-centrered Practice Framework (PCP), en internationalt anerkendt teoretisk ramme, der kan hjælpe hold til at forstå dimensionerne i det person-centrerede og hvordan disse dimensioner kan anvendes i sygeplejepraksis.

Projektets ståsted er således FOC-rammen og Mc Comack & Mc Cance's redskab til personcentreret pleje. Projektets metoder er bygget op over faserne i Complex Interventions: Development, Feasibility/Piloting, Evaluation og Implementation.       
Projektgruppen består af forskningsleder Ingrid Poulsen og seniorforsker Tove Lindhardt, Medicinsk Afdeling Herlev/Gentofte Hospital  

Projektleder er Ingrid Poulsen. Se hendes forskningsprofil her.

Deltagere fra Afdeling for Hjerneskader


Ingrid Poulsen
Projektleder, sygeplejerske og Ph.d.
Mail: ingrid.poulsen@regionh.dkRedaktør