Patient- og pårørendeperspektiv

​Familie Intervention efter Traumatisk Skade (FITS)

En skade på hjerne eller rygmarv kan forårsage mange forandringer, ikke kun for den der rammes af skaden, men for hele familien. Derfor kan familien have brug for støtte til de livsændringer, der følger. Forskningsprojektet FITS tilbyder netop støtte til hele familien i form af 8 ugentlige samtaler faciliteret af en neuropsykolog. Gennem et randomiseret kontrolleret studie er formålet at undersøge effekten af en nyudviklet manualiseret familieintervention for at forbedre hele familiens livskvalitet og mindske den selvoplevede byrde. Projektet er støttet af Offerfonden og Foreningen Østifterne.

Ansatte i projektet


Anne Norup

Projektleder, ledende neuropsykolog, ph.d.
Mail: Anne.norup@regionh.dk
Pernille Langer Søndergaard
Neuropsykolog, ph.d.-stud.
Mail: Pernille.langer.soendergaard@regionh.dk
Mia Moth Wolffbrandt
Projektsygeplejerske, cand.scient.san.
Mail: Mia.moth.wolffbrandt@regionh.dk

Katrine Winther Rasmussen
Neuropsykolog
Mail: Katrine.winther.rasmussen@regionh.dk


Redaktør