Kontraktur og tonus

 Projekterne indenfor dette område er rettet mod at teste nogle nye metoder til at kvantificere tonus og kontraktur. 

Måling og behandling af muskeltonus/kontraktur

​Ændring i muskeltonus og kontraktur er hyppige symptomer hos patienter med erhvervet hjerneskade. Projekterne indenfor dette område er rettet mod at teste nogle nye metoder til at kvantificere tonus og kontraktur.  De nye metoder anvendes til at undersøgelse behandlingseffekt på lang sigt af botulinum toxin A (BTX-A) på muskelstivhed, morfologi og funktion. 

Projekterne er:

Kvantificering effekten af botulinum toxin på muskeltonus hos patienter med svær erhvervet hjerneskade
Formål: at udvikle og afprøve måling af biceps brachii stivhed hos 5 patienter med erhvervet hjerneskade med shear wave sonoelastography (SWE), portable spasticity assessment device (PSAD) før og 4 uger efter ultralyds vejledt behandling med BTX-A.

Projektleder: Derek John Curtis

Projektgruppen: Derek John Curtis, Berit Matras Rasmussen, Susanne Kirk Baagøe, Ingrid Poulsen, Beth Hærstedt Olsen
Reliabiliteten og validiteten af portable spasticity assessment device i vurdering af albue muskeltonus og kontraktur hos patienter med svær erhvervet hjerneskade
Formål: at undersøge reliabiliteten og validiteten af PSAD i at måle ledbevægelighed og ledstivhed i albueflexorer og extensorer af patienter med svær erhvervet hjerneskade.

Projektleder: Derek John Curtis

Projektgruppen: Derek John Curtis, Pi Gravesen, Ingrid Poulsen
Effekten af rutine klinisk behandling med botulinum toxin på lægmuskelstivhed, -morfologi og funktion hos patienter med kronisk stroke
Formål:
  1. at undersøge reliabiliteten og validiteten af PSAD i måling af muskelstivhed i lægmusklerne hos patienter med kronisk stroke,
  2. at undersøge den langsigtede effekt af gentagne behandlinger med BTX-A på muskel stivhed målt med PSAD og SWE, morfologi målt med ultralyd, gangfunktion målt med 4m gangtest og patientdagbog.
Projektleder: Derek John Curtis

Projektgruppen: Derek John Curtis, Bo Biering Sørensen, Fin Biering Sørensen

Deltagere fra Afdeling for Hjerneskader


Derek John Curtis
Projektleder, Postdoc, Fysioterapeut, Ph.d.
Mail:  derek.john.curtis@regionh.dk
Ingrid Poulsen
Forskningsleder, sygeplejerske og Ph.d.
Mail: ingrid.poulsen@regionh.dk
Berit Matras Rasmussen
Overlæge
Mail: berit.matras.rasmussen@regionh.dk
Pi Gravesen
Fysioterapeut
Mail: pi.gravesen@regionh.dk
Susanne Kirk Baagøe
Fysioterapeut, Certificeret kliniker i neurologisk fysioterapi
Mail: Susanne.kirk.baagøe@regionh.dk
Redaktør