Dysfagi

​Målet med dette forskningsområde er at lave en klinisk afprøvning af nogle nye apparater (Rehalngest og RehaMove, Hasomed GmbH), som giver mulighed for at måle kvaliteten af og træne synkefunktionen.

​Velfærdsteknologi indenfor undersøgelse og behandling af dysfagi

Målingerne af synkefunktion kan være med til at hjælpe terapeuterne med at træffe vigtige kliniske beslutninger i forbindelse med genoptræning af synkefunktion, såsom afvænning fra trakealtube eller påbegyndelse af spise og drikke. Apparaterne kan også hjælpe til at træne synkefunktionen ved at stimulere de muskler, som bruges til at synke. Apparaterne er indtil videre afprøvet hos enkelte patienter med svære synkeproblemer. Vi vil gerne udføre nogle pilotstudier for at se, om de kan hjælpe i genoptræning af synkefunktionen hos patienter med erhvervet hjerneskade.

Projekterne er:

Biofeedback og el-stimulering som supplement til F.O.T.T. hos en patient med svær dysfagi efter wallenberg syndrom - et case studie

Formål: At afprøve RehaIngest som målemetode til at måle synkefunktion og at undersøge effekten af en kombination af biofeedback, funktionel el-stimulering og F.O.T.T. til træning af synkefunktionen i et intensivt behandlingsforløb med en patient med dysfagi som følge af kronisk Wallenberg syndrom.

Projektleder: Daniela Jakobsen

Projektgruppen: Daniela Jakobsen, Rainer Seidl, Unfallkrankenhaus Berlin, Tyskland, Ingrid Poulsen, Derek John Curtis.

Validiteten og anvendeligheden af ny velfærdsteknologi i at kvantificere synkefunktion hos patienter med svær erhvervet hjerneskade

Formål: at afprøve validiteten af Rehalngest i at måle synkefrekvens og synkefunktion hos personer med svær erhvervet hjerneskade.

Projektleder: Daniela Jakobsen

Projektgruppen: Daniela Jakobsen, Rainer Seidl, Unfallkrankenhaus Berlin, Ingrid Poulsen, Derek John Curtis.


Deltagere fra Afdeling for Hjerneskader


Daniela Jakobsen
Projektleder, Udviklingsergoterapeut, F.O.T.T. © Senior Instruktør, Specialergoterapeut i neurorehabiliteringen.
Mail: Daniela.jakobsen@regionh.dk
Derek John Curtis
Postdoc, Fysioterapeut, Ph.d.
Mail: derek.john.curtis@regionh.dk
Ingrid Poulsen
Forskningsleder, sygeplejerske og Ph.d.
Mail: ingrid.poulsen@regionh.dk

Redaktør