Telefonisk rådgivningsfunktion

Telefonrådgivningen er et tilbud til kommunalt sundhedsfagligt personale, hjerneskadekoordinatorer og praktiserende læger i Østdanmark, Grønland og Færøerne.

Telefonisk rådgivningsfunktion

Telefonrådgivningen tilbyder vejledning og rådgivning om borgere/patienter med erhvervet hjerneskade.

Du kan få rådgivning på spørgsmål om behandling, genoptræning og rehabilitering, og rådgivningen indbefatter områder indenfor sygepleje, ergoterapi, fysioterapi, logopædi, neuropsykologi, socialrådgivning samt lægefaglige spørgsmål.

Du kan ringe til klinikkens lægesekretær, på telefon 38 62 11 08 dagligt mellem kl. 8-15. Sekretæren videreformidler kontakten til relevante faggrupper, som vil ringe tilbage inden for tre arbejdsdage. Vi beder dig oplyse borgerens/patientens problematik, uden at personfølsomme informationer videregives.  

Er der behov for fælles rådgivning, er dette muligt i form af videokonference.

Nedenfor findes to informationspjecer omhandlende telefonisk rådgivning.

Telefonisk rådgivning - Brochure (pdf, åbner i ny fane)

Telefonisk rådgivning - Poster (pdf, åbner i ny fane)

Beskrivelse af projekt Udgående Funktion

Tilbuddet oprettes som et led i projekt ”Udgående funktion”, der udspringer fra Sundhedsstyrelsens Servicetjek fra 2017 af genoptrænings- og rehabiliteringsindsatserne til mennesker med hjerneskade. Sundhedsstyrelsen har bevilliget midler til forsøg med udgående funktioner med det formål at bidrage til kompetenceudvikling i kommuner til indsatser på avanceret niveau og derover.

Projektet er inddelt i 3 spor:

Spor 1 Kompetenceudviklingsforløb: Undervisningsforløb til kommunalt personale, der leverer genoptræning på avanceret niveau til voksne med erhvervet hjerneskade

Spor 2 Udgående funktion: Rådgivning i forbindelse med borger-/ patientforløb med særlig kompleks problematik via udgående team

Spor 3 Telefonisk rådgivningsfunktion: Rådgivning i forbindelse med problematik i borger-/patientforløb

Telefonisk rådgivningsfunktion er et tilbud til sundhedsfagligt personale i hele Østdanmark, inklusive Grønland og Færøerne, mens projektets to øvrige spor er forbeholdt udvalgte projektkommuner.

Projektet afsluttes og afrapporteres til Sundhedsstyrelsen ultimo 2020.

Redaktør