​​

Rehabilitering og genoptræning

Patientens genoptræning i Afdeling for Hjerneskader planlægges ud fra en tværfaglig vurdering af patientens behov. 

Hvad er rehabilitering?

Det samlede forløb for en patient, der har pådraget sig en hjerneskade kaldes med et fagudtryk for rehabilitering.​

En tværfaglig samlet indsats

Rehabilitering består af en samlet indsats, der omfatter hele patienten, dvs. både tænkningen og erfaringen (erkendelsen) og den fysiske, psykiske og sociale funktion. 
Derfor involverer rehabiliteringen mange forskellige fagfolk, og den forudsætter omfattende og specialiseret viden hos dem, der arbejder med rehabiliteringen. Det kræver en god koordinering af den omfattende indsats, for at opnå en god rehabilitering.

Et element i rehabiliteringen er genoptræningen.

Rehabilitering foregår både under og efter hospitalsopholdet og sker i et samarbejde mellem patienten, patientens pårørende og de involverede fagfolk. Målet er at hjælpe patienten med at genskabe et godt og sammenhængende hverdagsliv på trods af de begrænsninger, som hjerneskaden medfører.

Genoptræningen begynder umiddelbart efter indlæggelsen. Patientens tilstand vurderes af en læge, sygeplejerske, fysio- og ergoterapeut, og genoptræningen tilrettelægges på baggrund af denne indledende vurdering.



 Træning gennem aktiviteter
Vi træner sammen med patienten i almindelige aktiviteter, som vi kender fra hverdagen, f.eks. det at tage tøj på. Vi bruger bl.a. metoden at guide, hvilket vil sige, at terapeuten eller plejepersonalet fører patientens krop og hænder, med det formål at udføre en målrettet aktivitet. 

På den måde erfarer og lærer patienten noget om forholdet mellem sig selv og sine omgivelser. Herudover lægger vi stor vægt på, at patienten hyppigt skifter stilling i sengen, bliver ”lejret” i hensigtsmæssige stillinger, samt kommer op at sidde og gå.

Rehabiliteringsplan 

Træningen og patientens status vurderes løbende, og der udarbejdes nye mål hver 14. dag i en samlet rehabiliteringsplan.

Pårørende med under træningen 

De pårørende kan være til stede ved træningen, men det skal aftales fra dag til dag.

Det er vigtigt at tage hensyn til patientens fysiske og psykiske tilstand. Patienten kan til tider have svært ved at koncentrere sig, og i nogle tilfælde kan det virke forstyrrende, at der er pårørende til stede under træningen.​

Video under træningen

Som led i træningen anvender vi videooptagelser af enkelte træningssituationer. Optagelserne bruges udelukkende til at give behandlerne mulighed for at analysere et træningsforløb og nå frem til den bedst mulige indsats overfor patienten. Optagelserne slettes, når patienten udskrives.

Træning med gangrobot 

Patienterne får gangtræning ved hjælp af vores gang-robot. Læs mere om træning med robotten.

Redaktør