Patientens team

​Patienter på Afdeling for Hjerneskader får tilknyttet et tværfagligt team under hele indlæggelsen. 

Hver patient får tilknyttet et tværfagligt team, som vil være de gennemgående behandlere under hele indlæggelsen.

Når de faste teammedlemmer ikke er til stede i afdelingen, vil det øvrige personale bestræbe sig på at arbejde med patienten efter teamets retningslinjer​.

 Teamet består af

  • En læge
  • En sygeplejerske
  • En social- og sundhedsassistent
  • En fysioterapeut
  • En ergoterapeut
  • En neuropsykolog
Andre faggrupper
Afdelingens ​øvrige fagpersoner deltager, når patienten har brug for det. Det kan f.eks. være:

  • En talepædagog
  • En socialpædagog
  • En socialrådgiver
  • En lærer
Læs mere om patientens behandlingsforløb i Afdeling for Hjerneskader.
Redaktør