Overlæge
Lene Huusom
Telefon: 38 62 55 53
Mail: lene.drasbek.huusom@regionh.dk

Vicechefjordemoder
Ditte Kjærgård Kirschner
Telefon: 38 62 11 49
Mail: ditte.kjaergaard.kirschner.02@regionh.dk