Lægelig leder, Overlæge, PhD
Nina la Cour F
Mail:  nina.la.cour.freiesleben@regionh.dk

Laboratorieleder: cand.scient. PhD 
Anne Zedeler
Mail: anne.zedeler@regionh.dk

Afdelingssygeplejerske
Jette Frederiksen
Mail: jette.frederiksen.01@regionh.dk