SharePoint

Gynækologisk Afdeling
Hvidovre Hospital
Kettegård Allé 30
2650 Hvidovre

Gynækologisk Ambulatorium
Afsnit 537, center 4, ambulatorieetagen
Telefon: 38 62 26 02​
Telefontid: Kl. 8.00 - 15.00, mandag - fredag.

Gynækologisk Akutklinik
Afsnit 537 kl. 08.00 - 15.00, center 4, ambulatorieetagen
Afsnit 414 kl. 15.00 - 08.00, center 4, 1. etage
Telefon: 38 62 21 42
Telefontid: Kl. 8.00 - 15.00, mandag - fredag.

Gynækologisk Sengeafsnit 
Afsnit 414, center 4, 1. etage
Telefon: 38 62 24 20
Telefontid: Kl. 8.00 - 15.00
Telefon, sygeplejerskekontoret: 38 62 31 91 ​