​​

Kontakt lederne i afdelingen

​Du er velkommen til at kontakte afdelingens ledere.

Personfølsomme henvendelser
Hvis din henvendelse indeholder CPR-nummer, adresse eller oplysninger om helbredsforhold (personfølsomme oplysninger) skal du bruge sikker digital post.
Læs mere om sikker digital post på borger.dk

Øvrige henvendelser

Har du generelle spørgsmål, der ikke indeholder personfølsomme oplysninger, kan du skrive til: ​​​gynaekologi-obstetrik.hvidovre@regionh​​.dk​​ Redaktør