Samarbejdspartnere på Hvidovre Hospital

Vi samarbejder med en række andre afdelinger på Hvidovre Hospital.

Klinisk Mikrobiologisk Afdeling:

Ugentlig fælleskonference med gennemgang af de indlagte patienter og drøftelse af rationel antibiotikaterapi samt tæt forskningssamarbejde med fokus på antibiotisk behandling af inficeret pankreasnekrose.

Primære samarbejdspartner er overlæge Inge Jenny Dahl Knudsen.

Funktions- og Billeddiagnostisk Enhed:

To ugentlige fælleskonferencer med gennemgang af primært CT-skanninger samt forskningssamarbejde med flere igangværende projekter.

Primære samarbejdspartner er overlæge Anette Bøjer Jensen.

Klinisk Fysiologisk og Nuklearmedicinsk Funktion:

Tæt klinisk og forskningsmæssigt samarbejde omkring bl.a. måling af den eksokrine pankreasfunktion, kropssammensætning og knoglemineraltæthed.

Primære samarbejdspartner er professor Søren Møller.

Endokrinologisk Afdeling:

Dagligt klinisk samarbejde mhp. optimeret diabetes- og osteoporosediagnostik og -behandling.

Anæstesiafdelingens Smerteklinik:

Tæt klinisk samarbejde omkring smertebehandling af især patienter med KP.

Ernæringsenheden og diætister:

Dagligt klinisk samarbejde med fokus på optimeret ernæring hos især patienter med kronisk pankreatitis.

Primære samarbejdspartnere er sygeplejerske Heidi Neumann og diætist Adelaide Linddal.

Fysio- og Ergoterapeutisk Afdeling:

Klinisk og forskningssamarbejde.

Primære samarbejdspartnere er Linette Marie Kofod, specialeansvarlig fysioterapeut og Morten Tange, seniorforsker, Ph.d.

Intensiv Terapi:

Dagligt klinisk samarbejde og forskningssamarbejde.

Primære samarbejdspartnere er overlæge Ulf Gøttrup Pedersen og overlæge Klaus Tjelle Kristiansen.

Redaktør