Samarbejdspartnere nationalt

Vi samarbejder klinisk og forskningsmæssigt med en række nationale samarbejdspartnere.

​Aalborg Universitetshospital - Center of Mech-Sense & Center of pancreatic disease Aalborg:

Tæt forskningssamarbejde med flere projekter omhandlende både akut pankreatitis (AP) og kronisk pankreatitis (KP).

Samarbejdspartnere Asbjørn Drewes, Søren Schou Olesen, Jakob Lykke Poulsen og Jens Brøndum Frøkjær.

Odense Universitetshospital - Pancreas center Odense (OPAC):

Klinisk og forsknings-samarbejde, specielt vedr. patienter med hereditær pankreatitis.

Samarbejdspartnere Michael Bau Mortensen, Ove B. Schaffalitzky de Muckadell, Maiken Thyregod Jørgensen og Sönke Detlefsen.

Abdominal center K, Bispebjerg Hospital:

Mangeårigt, tæt klinisk og forskningssamarbejde resulterende i adskillige videnskabelige publikationer.

Samarbejdspartnere Nanna Jensen og Peter Nørregaard fra medicinsk sektion og professor Lars Nannestad Jørgensen, overlæge Mark Berner Hansen og overlæge David Karran fra kirurgisk sektion.

Bioteknologivirksomhed Nordic Bioscience, København:

Særlig fokus på inflammation og fibrose ved AP og KP.

Farmaceutisk institut, Københavns Universitet:

Forskningssamarbejde med fokus på antibiotisk behandling af inficeret, indkapslet pankreasnekrose.

Samarbejdspartnere professor Bjarne Styrishave og Ph.d. Christian Jans.

Rigshospitalet, København:

Mangeårigt klinisk samarbejde.


Redaktør