Forskning i akut pankreatitis

Aktive studier om akut bugspytkirtelbetændelse og komplikationer ved sygdommen.

  1. Prospektivt, deskriptivt studie i samarbejde med Klinisk fysiologisk afdeling, Hvidovre Hospital: Resting energy expenditure, body composition, pancreatic function, and physical and psychological evaluation in patients with walled-off necrosis - Astrid Naver, Sisse Rysgaard, Heidi Neumann, Linette Kofoed, Søren Møller, Inge Nordgaard-Lassen, Camilla Nøjgaard, Srdan Novovic, Palle Nordblad Schmidt. Status: patientinklusion afsluttet, dataanalyse i gang.

  2. Prospektivt, deskriptivt studie i samarbejde med Klinisk Mikrobiologisk afdeling, Hvidovre Hospital og Farmeceutisk Institut, Københavns Universitet: Penetration of systemic antibiotics into infected walled-off pancreatic necrosis - Mikkel Werge, Palle Nordblad Schmidt, Erik Feldager, Inge Jenny Dahl Knudsen, Bjarne Styrishave, Christian Jans, Srdan Novovic. Status: patientinklusion afsluttet, laboratorieanalyser i gang.

  3. Prospektivt, deskriptivt studie i samarbejde med Afdeling for fysio- og ergoterapi, Hvidovre Hospital: Pulmonary function and physical activity in patients with walled-off pancreatic necrosis - Linette Kofod, Astrid Naver, Camilla Nøjgaard, Srdan Novovic, Morten Tange. Status: patientinklusion afsluttet, dataanalyse i gang.

  4. Prospektivt, randomiseret studie: Effect of increased nutrition in patients with necrotising acute pancreatitis – an intervention study - Sisse Rysgaard, Amer Hadi, Joy Stinne Timmner, Marie Sømberg, Mikkel Werge, Srdan Novovic, Camilla Nøjgaard, Palle Nordblad Schmidt, Klaus Tjelle Kristiansen, Lise Lotte Gluud. Status: Inklusion påbegyndt I august 2018.

  5. Prospektivt, descriptivt studie i samarbejde med Lungemedicinsk afdeling, Hvidovre Hospital: Respiratory complications in the early phase of acute pancreatitis – association between functional lung capacity, diffusion capacity, and biochemical and imaging markers of lung injury - Thukirtha Celliah, Mikkel Werge, Annika Merc, Palle Nordblad Schmidt, Erik Feldager, Ejvind Frausing, Lise Lotte Gluud, Srdan Novovic. Status: Manuskript indsendt til per review.

  6. Internationalt, prospektivt, randomiseret studie: Prophylactic stenting of the pancreatic duct in necrotizing pancreatitis with disconnected tail syndrome. A prospective, randomized. multicenter trial - Trial initiated by Hvidovre Hospital (Palle Nordblad Schmidt) and Oulu University Hospital, Finland. Status: Manuskript indsendt til per review.

  7. Prospektivt, eksplorerende studie I samarbejde med Farmeceutisk Institut, Københavns Universitet og Klinisk Mikrobiologisk afdeling, Hvidovre Hospital: Methods to develop tools for measuring and visualizing antibiotics in the necrotic fluids and necrotic debris in WON using high-performance liquid chromatography-mass spectrometry and mass spectrometry imaging techniques - Mikkel Werge, Palle Nordblad Schmidt, Erik Feldager, Inge Jenny Dahl Knudsen, Bjarne Styrishave, Christian Jans, Srdan Novovic. Status: Metodeudvikling i gang.

  8. Randomiseret, dobbelt-blindet, placebokontrolleret multicenter undersøgelse - Effects of peripherally acting µ-opioid receptor antagonist in patients with acute pancreatitis – Gastroenhenden, Hvidovre Hospital, Center of Pancreatic Diseases, Aalborg Universitetshospital, Odense Pankreascenter. Status: Igangsættes i efterår 2018.

Redaktør