Kompetencer ved behandling af indkapslet pankreasansamling

Kompetencer ved behandling af kompliceret akut bugspytkirtelbetændelse med indkapslet ansamling også kaldet walled-off-necrosis.

Patienter med indkapslet pankreasansamling

Allerede ved første henvendelse fra henvisende afdeling bistår vores pankreasteam med rådgivning vedrørende ernæring, antibiotisk behandling og billeddiagnostik.

CT- og MR- skanningsbilleder bliver overført til vores PACS-system til vurdering og brug for planlægning af den fremtidige behanding. Efter ankomst til afdelingen og den initiale behandling drøfter vi alle behandlings- og opfølgningsaspekter på faste ugentlige konferencer hvor gastroenterologer, kirurger, endoskopører, mikrobiologer, intensivister og specialuddannede sygeplejersker deltager. 

Vi følger en standardiseret behandlingsalgoritme, og alle kliniske beslutninger dokumenteres i patientjournalen. Patienter med organsvigt behandles på intensiv afdeling eller semi-intensivt observationsafsnit. Når patienterne er stabiliseret, overflyttes de til vore stationære sengeafsnit.

Gastroenheden, Hvidovre Hospital tilbyder derudover følgende kompetencer:

  • Endoskopisk ultralyd (EUL-)vejledt, transmural drænage og nekrosektomi (højt specialiseret funktion)

  • Endoskopisk, retrograd kolangiopankreatikografi (ERCP) mhp. diagnostik og behandling af pankreasgangrupturer, -stenoser og fistler samt galdevejsproblematikker ved bl.a. transpapillær stentning

  • Perkutan drænage med selvekspanderende metalstents (SEMS) af ansamlinger, som ikke er tilgængelige for transmural drænage

  • Video-assisteret retroperitoneal debridement (VARD) af endoskopisk utilgængelige ansamlinger – udføres i samarbejde med kirurgisk sektion

  • Tværfagligt samarbejde med lokale mikrobiologer og farmakologer mhp. optimering af antibiotisk behandling, endokrinologer mhp. optimering af blodsukkerkontrol, diætister og ernæringssygeplejerske mhp. optimering af ernæring, fysioterapeuter mhp. muskeltræning og rehabilitering under indlæggelsesforløbet

  • Gastroenterologisk semi-intensivt observationsafsnit (GIO) og intensiv afdeling til overvågning og understøttende behandling af patienter med organsvigt (respiratorbehandling, kardiovaskulær støtte, dialyse)

  • 3 stationære sengeafsnit til behandling af mere stabile patienter

Redaktør