Kompetencer ved behandling af alle former for pankreatitis

Patienter med akut og kronisk pankreatitis behandles efter de nyeste retningslinjer fra Dansk Selskab for gastroenterologi (DSGH), International association of pancreatology (IAP) og american pancreatic association (APA).

Opfølgning på alle patienter

Efter udskrivelse følges alle patienter i daghospital eller ambulatorium. Det gør vi for at sikre rettidig diagnosticering og behandling af eventuelle senkomplikationer, f.eks. recidivansamlinger og udvikling af endo- eller eksokrin pankreasinsufficiens.

Livsstilsrådgivning (tobak og alkohol) er en fast bestanddel af denne opfølgning, og patienter med galdestensygdom tilbydes biliær sfinkterotomi og/eller kolecystektomi for at forhindre fremtidige anfald af akut pankreatitis.

Månedlige konferencer

På månedlige konferencer med hvor gastroenterologer, kirurger, endoskopikere og specialuddannede sygeplejersker deltager, gennemgår vi primært ambulante patienter med kompliceret kronisk pankreatitis og andre benigne pankreaslidelser.

På konferencerne opdaterer vi også hinanden om pankreasteamets projekter, nyeste retningslinjer og litteratur på området.

Redaktør