Gastroenheden - kort fortalt

Her finder du nøgletal samt ​informationer om ​Gastroenhedens funktionsområder.

​​​​

Gastroenheden er en specialiseret afdeling indenfor kirurgi og medicinsk gastroenterologi/hepatologi. ​Afdelingen varetager hovedfunktion, Regions- og højt specialiserede funktioner indenfor begge specialer.

Udover behandling og pleje af patienter er afdelingen aktiv indenfor uddannelse, forskning og udvikling.

Introduktion til Gastroenheden​

​​Nøgletal ​

Ansatte: ca. 470 medarbejdere
Mere end 6.000 operationer årligt
Sengepladser: 138 fordelt på 8 sengeafsnit
Ambulatorieaktivitet: 46.000 ambulatoriebesøg årligt
Endoskopiaktiviteter: ca. 10.000 endoskopiske undersøgelser årligt.

Gastroenheden har akutte og elektive (planlagte) patientforløb, hvor vi arbejder med accelererede patientforløb, sammedagskirurgiske og ambulante forløb. De akutte forløb udgør 65%. 

​Funkt​​ionsområder
Afdelingen er delt op i følgende funktionsområder: 

Redaktør