​​​​​​​​

Forskning

​​Gastroenheden er en særdeles forskningsaktiv afdeling, der forsker på højeste internationale niveau både i kirurgisk og medicinsk sektion. 

Afdelingen gennemfører en række forskning​sprojekter. Som patient kan du blive spurgt om du vil deltage i et forskningsprojekt i forbindelse med dit forløb i Gastroenheden - både i ambulatoriet og under indlæggelse. 

Forskningsetik i højsædet

Gastroenheden overholder selvfølgelig alle gældende regler og sætter forskningsetikken i højsædet. Alle forskningsprojekter er godkendt af videnskabsetisk komité og andre relevante instanser afh​ængig af forsøgets art.

Frivilligt at deltage

Det er altid frivilligt for patienter at deltage i et for​skningsprojekt, og du kan som deltager trække dig ud når som helst i løbet af et forsøg uden at skulle begrunde det nærmere. 

Det overordnede formål med al klinisk forskning er at forbedre patientbehandlingen. Vi gennemfører ikke forskning, hvor det kan betyde en forringet behandling for den aktuelle patient. 

Vi håber derfor, at du som patient vil deltage i forskningsprojekter under dit forløb i afdelingen, da det vil gavne patientbehandlingen.

Forskningsmiljø

For at Gastroenheden skal kunne opretholde et højt fagligt niveau, tiltrække og fastholde fagpersoner med høj faglig dygtighed samt foretage faglig udvikling og kvalitets-kontrol, er det nødvendigt konstant at have et godt og sundt forskningsmiljø, hvor forskningstradition, -aktivitet og -resultater synliggøres både internt og eksternt. 

Hovedparten af forskningsaktiviteten sker inden for det lægelige​ område, men vi forsker også indenfor det sygeplejefaglige fagområde.​

​​​​Mere om vores forskning

Læs mere om afdelingens forskningsaktiviteter og -projekter i forskningsregistreringssystemet PUR​​​E.​​

Forskning i tarmkræft på hjemmesiden: www.colorectalcancer.dk

Kontakt 

Medicinsk sektion

Professor
Flemming Bendtsen
Mail:Flemming.Bendtsen@regionh.dk

Professor 
Lise Lotte GluudRedaktør