Forskning

Gastroenheden udfører forskning på højeste niveau.

​​​​​​​​

​​Gastroenheden er en særdeles forskningsaktiv afdeling, og der foregår forskning på højeste internationale niveau både i kirurgisk og medicinsk sektion. 

Afdelingen gennemfører en række forskning​sprojekter, og du kan som patient blive spurgt om deltagelse i et forskningsprojekt i forbindelse med dit forløb i Gastroenheden - både i ambulatoriet og under indlæggelse. 

Forskningsetik i højsædet

Gastoenheden overholder selvfølgelig alle gældende regler og sætter forskningsetikken i højsædet. Alle forskningsprojekter er derfor naturligvis godkendt af videnskabsetisk komité og andre relevante instanser afh​ængig af forsøgets art.

Frivilligt at deltage

Det er naturligvis frivilligt for patienter at deltage i et for​skningsprojekt, og du kan som deltager trække dig ud når som helst i løbet af et forsøg uden at skulle begrunde det nærmere. 

Det overordnede formål med al klinisk forskning er at forbedre patientbehandlingen, og vi gennemfører ikke forskning, hvor det kunne betyde en forringet behandling for den aktuelle patient. 

Vi håber derfor, at du som patient vil deltage i forskningsprojekter under dit forløb i afdelingen, da det vil gavne patientbehandlingen.

Forskningsmiljø

For at Gastroenheden skal kunne opretholde et højt fagligt niveau, tiltrække og fastholde fagpersoner med høj faglig dygtighed samt foretage faglig udvikling og kvalitets-kontrol, er det nødvendigt konstant at have et godt og sundt forskningsmiljø, hvor forskningstradition, -aktivitet og -resultater synliggøres både internt og eksternt. 

Hovedparten af forskningsaktiviteten sker inden for det lægelige​ område, men også det sygeplejefaglige fagområde er repræsenteret.​

​​​​Mere om vores forskning

Læs mere om afdelingens forskningsaktiviteter og -projekter i forskningsregistreringssystemet PUR​​​E.​​

Forskning i tarmkræft på hjemmesiden: www.colorectalcancer.dk

Kontakt

Medicinsk sektion

Professor
Flemming Bendtsen
Mail:Flemming.Bendtsen@regionh.dk

Overlæge 
Ulrik Becker
Mail: ​​povl.ulrik.becker@regionh.dk

Kirurgisk sektion​

​Professor, overlæge
Hans Jørgen Nielsen

Professor, overlæge​​
Thue Bisgaard
Redaktør