Uddannelse af elever og studerende

Gastroenheden tilbyder klinisk uddannelse af studerende og elever fra sygepleje-, social- og sundhedsassistent- og ambulancebehandleruddannelsen.  

​​​​

Gastroenheden som uddannelsessted

Der er mange spændende udfordringer i at være studerende eller elev i Gastroenheden. Plejen af patienterne i afdelingen kræver stor faglig viden og handlekompetence inden for både instrumentel og ekspressiv sygepleje. Nogle af patienterne er oppegående og selvhjulpne, andre er svært syge med komplekse plejebehov. Fælles for dem alle er, at de har brug for vores omsorg og engagement i sygeplejen, hvad enten det er af sundhedsfremmende, forebyggende, helbredende eller palliativ karakter.

Sygeplejen spænder derfor fra grundlæggende sygepleje til komplekse sygeplejefaglige problemstillinger, hvor arbejdet omkring patienterne foregår i et tværfagligt samspil og på tværs af afsnit.

Vi modtager ca. 220 uddannelsessøgende i løbet af året, og vi er godkendt til at varetage uddannelsen af sygeplejestuderende på 1., 2., 5. og 6. semester i somatisk sygepleje både i kirurgiske og medicinske undervisningsforløb. Social- og sundhedsassistentselever kommer her i deres 3 praktikperiode.

En del af vores tidligere studerende indsamler empiri til deres bachelorprojekter hos os.                                                                                                                                 

Afdelingen har tre kliniske undervisere, som alle er erfarne sygeplejersker med efter- og videreuddannelse. Desuden er der på alle afsnit både kliniske vejledere og praktikvejledere, som enten har eller er planlagt til at tage relevant uddannelsen. Der er et tæt samarbejde mellem kliniske undervisere, kliniske vejledere, praktikvejledere og afdelingssygeplejersker vedrørende tilrettelæggelsen af din kliniske uddannelse. 

Planlægning af uddannelsesforløb

Du skal i samarbejde med den kliniske underviser og de kliniske vejledere/praktikvejlederne i dit afsnit planlægge dit forløb i henhold til de rammer, temaer og fokusområder/praktikmål, som er beskrevet i semesterbeskrivelsen eller i den lokale undervisningsplan for din uddannelse. Vi har et ansvar for at fremlægge de læringsmuligheder, som Gastroenheden kan tilbyde. 

Vi planlægger og afholder samtaler i løbet af din kliniske uddannelse og kan tilbyde engagerede og kompetente vejledere.

Vi vil gerne skabe tryghed omkring din læring og bestræber os på at tage udgangspunkt i dine erfaringe r, behov og ønsker.

Forventninger

Vi forventer at:

 • du har sat dig ind i semesterbeskrivelsen elle r i den lokale undervisningsplan
 • du er nysgerrig og opsøgende i forhold til din læring
 • du forholder dig kritisk og undrende til sygeplejen og går i dialog med afdelingens personale herom
 • du søger og læser litteratur i relation til dine fokusområder/praktikmål
 • du udvikler din faglige paratviden svarende til dit uddannelsesniveau
 • du arbejder med skriftlige studiemetoder
 • du er åben over for vejledning og evaluering
 • du overholder aftaler og møder til tiden
 • du tager medansvar for din uddannelse
 • du i samarbejde med dine vejledere udnytter de læringsmuligheder, der er tilstede i afdelingen døgnet igennem
 • du er bevidst om egne kompetenceområder

Læringsmuligheder 

Du vil have mulighed for at udvikle både faglige og personlige kompetencer, inden for såvel grundlæggende som kompleks sygepleje til den gastroenterologiske patient. Læring i Gastroenheden kan foregå internt i sengeafsnittene, dagafsnit, ambulatorie, endoskopiafsnit og operationsafsnit. På den måde kan du følge patientforløb fra indlæggelse til udredning, behandling og udskrivelse. Samtidig tilbyder vi på tværs af hospitalet aktiviteter i samarbejde med bl.a. Klinisk Træning og Simulation samt klinisk undervisning på tværs af AHH.  

Eksempler på emner som du kan arbejde med er:

 • Vitale værdier
 • Personlig hygiejne
 • Ernæring – og væsketerapi
 • Udskillelser
 • Mobilisering og forebyggelse af sengelejekomplikationer
 • Smertebehandling
 • Sårpleje
 • Præ -, per- og postoperativ sygepleje
 • Pleje af alvorligt syge og døende patienter
 • Kommunikation, herunder vejledning og undervisning af patienter og pårørende
 • Dokumentation, herunder Sundhedsplatformen og elektronisk patientmedicinering (MDA)
 • Etiske dilemmaer
 • Kvalitet, udvikling og forskning i sygeplejen
 • Tværfagligt samarbejde
 • Korttidssygepleje
 • Mestring af kroniske sygdomme
Redaktør