Uddannelse af elever og studerende

Gastroenheden tilbyder klinisk uddannelse af studerende og elever fra sygepleje-, social- og sundhedsassistent- og redderuddannelserne.​​

​​​​

Der er mange spændende udfordringer i at være studerende eller elev i Gastroenheden. Plejen af patienterne i afdelingen kræver stor faglig viden og handlekompetence inden for både instrumentel og ekspressiv sygepleje. Nogle af patienterne er oppegående og selvhjulpne, andre er svært syge med komplekse plejebehov. Fælles for dem alle er, at de har brug for vores omsorg og engagement i sygeplejen, hvad enten der er af sundhedsfremmende, forebyggende, helbredende eller palliativ karakter.

Sygeplejen spænder derfor fra grundlæggende sygepleje til komplekse sygeplejefaglige problemstillinger, hvor arbejdet omkring patienterne foregår i et tværfagligt samspil.

160 studerende om året
Vi modtager ca. 160 uddannelsessøgende i løbet af året og varetager klinisk undervisning af studerende og elever fra Sygepleje-, Social- og Sundhedsassistent- og Redderuddannelserne.

Vi er godkendt til at varetage uddannelsen af sygeplejestuderende på modul 1, 2, 4 og modul 11-12 i somatisk sygepleje primært i kirurgiske undervisningsforløb, men har også et mindre antal medicinske uddannelsespladser.

Afdelingen har 4 kliniske vejledere, som alle er erfarne sygeplejersker med efter- og videreuddannelse. De samarbejder med afdelingssygeplejersker, afsnitsvejledere og praktikvejledere vedrørende tilrettelæggelse af din kliniske uddannelse. 

Planlægning af uddannelsesforløb

Du skal i samarbejde med den kliniske vejleder og afsnitsvejlederen i dit afsnit planlægge dit forløb i henhold til de rammer, m​ål og læringsudbytter som er beskrevet i modulbeskrivelsen eller uddannelsesbogen for din uddannelse. Vi har et ansvar for at fremlægge de læringsmuligheder Gastroenheden kan tilbyde. 
Vi planlægger og afholder samtaler i løbet af din kliniske uddannelse og kan tilbyde engagerede og kompetente vejledere.

Vi vil gerne skabe tryghed omkring din læring og bestræber os på at tage udgangspunkt i dine ønsker, erfaringe​r og behov.

Forventninger

Vi forventer at:

 • du har sat dig ind i modulbeskrivelsen elle​r uddannelsesbogen
 • du er nysgerrig og opsøgende i forhold til din læring
 • du forholder dig kritisk og undrende til sygeplejen og går i dialog med afdelingens personale herom
 • du søger og læser litteratur i relation til dine læringsmål/læringsudbytte
 • du udvikler din faglige paratviden svarende til dit uddannelsesniveau
 • du arbejder med skriftlige studiemetoder
 • du er åben over for vejledning og evaluering
 • du overholder aftaler og møder til tiden
 • du tager medansvar for din uddannelse
 • du i samarbejde med dine vejledere udnytter de læringsmuligheder der er tilstede i afdelingen døgnet igennem
 • du er bevidst om eget kompetenceområde

Læringsmuligheder 

Du vil have mulighed for at udvikle både faglige og personlige kompetencer, inden for såvel grundlæggende som kompleks sygepleje til den gastroenterologiske patient. Læring i Gastroenheden kan foregå internt i sengeafsnittene, dagafsnit, ambulatorie, endoskopiafsnit, og operationsafsnit. Samtidig tilbyder vi på tværs af hospitalet aktiviteter i samarbejde med bl.a. Learning Lab.​

Eksempler på emner som du kan arbejde med er:

 • Vitale værdier
 • Personlig hygiejne
 • Ernæring – og væsketerapi
 • Udskillelser
 • Mobilisering og forebyggelse af sengelejskomplikationer
 • Smertebehandling
 • Sårpleje
 • Præ -, per- og postoperativ sygepleje
 • Pleje af alvorligt syge og døende patienter
 • Kommunikation, herunder vejledning og undervisning af patienter og pårørende
 • Dokumentation, herunder elektronisk patientmedicinering (EPM)
 • Etiske dilemmaer
 • Kvalitet og udvikling i sygeplejen
 • Tværfagligt samarbejde

​​​​Kontakt

​​
 

​​ 
                       ​
Redaktør