​​​​

Uddannelse af elever og studerende

Gastroenheden tilbyder klinisk uddannelse af studerende og elever fra sygepleje-, social- og sundhedsassistent- og ambulancebehandleruddannelsen.  

Gastroenheden er Danmarks største gastroenterologiske afdeling med både kirurgiske og medicinske sengepladser, operationsgang, ambulatorier og endoskopi. 

Vi modtager ca. 200 uddannelsessøgende i løbet af året, og vi er godkendt til at varetage uddannelsen af sygeplejestuderende på 1., 2., 4., 5., 6. og 7. semester i somatisk sygepleje både i kirurgiske og medicinske undervisningsforløb, og vi samarbejder med 7. semester studerende omkring bacheloropgaven. Social- og sundhedsassistentselever kommer her i deres 3. praktikperiode, ambulancebehandlereleverne i en 4 ugers periode.

Vi arbejder med læring både præ- og postgraduat, har mentorordning for nyansatte og arrangerer gastroenterologisk efteruddannelse. 

Hvis du vil vide mere om afdelingen og vores forskellige afsnit, kan du se nedenstående film og kigge i vores afsnitskatalog.

Introduktion til Gastroenheden (film)

Afsnitskatalog

Gastroenheden som uddannelsessted

Der er mange spændende udfordringer i at være studerende eller elev i Gastroenheden. Plejen af patienterne i afdelingen kræver stor faglig viden og handlekompetence inden for både instrumentel og ekspressiv sygepleje. Nogle af patienterne er oppegående og selvhjulpne, andre er svært syge med komplekse plejebehov. Fælles for dem alle er, at de har brug for vores omsorg og engagement i sygeplejen, hvad enten det er af sundhedsfremmende, forebyggende, helbredende eller palliativ karakter.

Sygeplejen spænder derfor fra grundlæggende sygepleje til komplekse sygeplejefaglige problemstillinger, hvor arbejdet omkring patienterne foregår i et tværfagligt samarbejde med andre faggrupper og på tværs af afsnit. På alle afsnit er der udviklingssygeplejersker og ressourcepersoner, som er med til at sikre kontinuerlig udvikling og kvalitet af sygeplejen.

Afdelingen har fire kliniske undervisere, som alle er erfarne sygeplejersker med efter- og videreuddannelse. Desuden er der på alle afsnit både kliniske vejledere og praktikvejledere, som enten har eller er planlagt til at tage relevant efteruddannelse. Der er et tæt samarbejde mellem kliniske undervisere, kliniske vejledere, praktikvejledere og afdelingssygeplejersker vedrørende tilrettelæggelsen af din kliniske uddannelse. 

Planlægning af uddannelsesforløb

Du skal i samarbejde med den kliniske underviser og de kliniske vejledere/praktikvejlederne i dit afsnit planlægge dit forløb i henhold til de rammer, temaer og mål for læringsudbytte/praktikmål, som er beskrevet i semesterbeskrivelsen eller i den lokale undervisningsplan for din uddannelse. Vi har et ansvar for at fremlægge de læringsmuligheder, som Gastroenheden kan tilbyde, og vi har stort fokus på, at læring kan foregå hele døgnet rundt. På den baggrund opfordrer vi alle uddannelsessøgende til at gå med i aften-, natte- og/eller weekendvagter.  

Vi planlægger og afholder samtaler i løbet af din kliniske uddannelse og kan tilbyde engagerede og kompetente vejledere.

Vi vil gerne skabe tryghed omkring din læring og bestræber os på at tage udgangspunkt i dine erfaringer, behov og ønsker.

Forventninger
 • Vi forventer at:
  • du har sat dig ind i semesterbeskrivelsen eller i den lokale undervisningsplan.
  • du løbende arbejder med din studieplan / dine praktikmål.
  • du er nysgerrig og opsøgende i forhold til din læring.
  • du forholder dig kritisk og undrende til sygeplejen og går i dialog med afdelingens personale herom.
  • du søger og læser litteratur i relation til dine mål for læringsudbytte/praktikmål.
  • du udvikler din faglige viden svarende til dit uddannelsesniveau.
  • du arbejder med skriftlige studiemetoder.
  • du er åben over for vejledning og evaluering.
  • du overholder aftaler og møder til tiden.
  • du tager medansvar for din uddannelse.
  • du i samarbejde med dine vejledere udnytter de læringsmuligheder, der er til stede i afdelingen døgnet igennem.
  • du er bevidst om egne kompetenceområder.

Læringsmuligheder 

Du vil have mulighed for at udvikle både faglige og personlige kompetencer inden for grundlæggende og kompleks sygepleje til den gastroenterologiske patient. Læring i Gastroenheden kan foregå i sengeafsnittene, dagafsnit, ambulatorie, endoskopiafsnit og operationsafsnit. På den måde kan du følge patientforløb fra indlæggelse til udredning, behandling og udskrivelse. Samtidig tilbyder vi på tværs af hospitalet aktiviteter i samarbejde med bl.a. Klinisk Træning og Simulation samt klinisk undervisning på tværs af AHH.  

Eksempler på emner, som du kan arbejde med, er:
 • Vitale værdier
 • Personlig hygiejne
 • Ernæring – og væsketerapi
 • Udskillelser/stomi
 • Mobilisering og forebyggelse af sengelejekomplikationer
 • Smertebehandling
 • Sårpleje
 • Præ -, per- og postoperativ sygepleje
 • Pleje af alvorligt syge og døende patienter
 • Kommunikation, herunder vejledning og undervisning af patienter og pårørende
 • Dokumentation, herunder Sundhedsplatformen og elektronisk patientmedicinering (MDA)
 • Etiske dilemmaer
 • Kvalitet, udvikling og forskning i sygeplejen
 • Tværfagligt samarbejde
 • Korttidssygepleje
 • Mestring af kroniske sygdomme
 • Motiverende samtale (MI)
 • Familiesygepleje.Redaktør