Ledende overlæge - 

Gastroenheden
Inge Nordgaard-Lassen
Telefon: 38 62 60 05
Mail: inge.nordgaard-lassen@regionh.dk


  steffen_jais_rosenstock_270x160.jpg

S​pecialeansvarlig overlæge  –
Kirurgisk Sektion​​ ​
Steffen Jais Rosenstock
Telefon: 38 62 64 24
Mail: ​​​steffen.jais.rosenstock@regionh.dk


 Ledende oversygeplejerske​​
Inger Sørensen​
Telefon: 38 62 22 13
Mail: inger.soerensen@regionh.dk​​​