​​​​

Vision for forskning i sygeplejen i Gastroenheden

​I Gastroenheden arbejder vi mod at sikre, at vi udvikler et stærkt sygeplejefagligt forsknings- og udviklingsmiljø og anvender de bedst tilgængelige videnskabelige resultater, som grundlag for den udøvede sygepleje.   

I tråd med Amager og Hvidovre Hospitals strategi for forskning og udvikling vil vi:

 • Fremme en forskningskultur i klinisk sygepleje med styrkelse af det sygeplejefaglige netværk

 • Etablere en forskningsenhed inden for gastroenterologisk sygepleje med ansættelse af en forskningsleder

 • Udarbejde et forskningsprogram inden for den gastroenterologiske sygepleje

 • Forske i relevante kliniske problemstillinger, hvor klinisk personale involveres

 • Implementere forskning til gavn for patienter, pårørende og sygeplejepraksis.Indsatsområder

I Gastroenheden foregår sygeplejeforskningen i overensstemmelse med indsatsområderne i Strategi for forskning i sygeplejen på Amager og Hvidovre Hospital:

 • Fundamentals of Care

 • Familie-Fokuseret Sygepleje

 • Brugerinddragelse

 • Implementering

 • Health Technologies.

​Eksempler på forskning

Eksempler på relevante forsknings- og udviklingsområder i Gastroenheden:

 • Sygepleje til patienter med kroniske lidelser

 • Patient- og pårørendeoplevelse og inddragelse

 • Mobilisering

 • Ernæring

 • Sygepleje til patienter med akutte lidelser

 • Accelereret patientforløb

 • Digitale teknologier i sygeplejerskens i mødet med patienten.

Tværfaglige forskningsgrupper

​I Gastroenheden tilstræber vi at arbejde tværfagligt, og har sygeplejersker repræsenteret i flere forskningsgrupper indenfor afdelingens specialer. ​

Redaktør