Gå til hovedindhold

Trine Boysen

Stilling: Overlæge, Ph.D., Postgraduat Klinisk Lektor (PKL)

E-mail: Trine.boysen@regionh.dk

Telefon: 3862 1954

Kort om Trine Boysens forskning

Postgraduat klinisk lektor i medicinske mavetarm- og leversygdomme.

Trine har lang erfaring med medicinsk uddannelse og undervisning. Hendes fokusområde er et trygt og anerkendende læringsmiljø, med moderne og tidssvarende undervisningsformer. Herigennem understøttes den kliniske læring af relevante uddannelsesprogrammer, som sikrer, at de uddannelsessøgende opnår de nødvendige kompetencer – tiltag der i sidste ende sikrer den gode patientbehandling.

Trines primære forskning tager udgangspunkt i epidemiologi (forskning på store grupper/ befolkninger), hvor hun har udarbejdet en PhD på Statens Serum Institut (SSI) samt forskning i krydsfeltet mellem de kroniske mavetarmsygdomme og infektioner.

Trine har de seneste år, via ophold i udlandet, uddannet sig inden for tarmultralyd, som er en ny og skånsom metode til at undersøge patienter med inflammatoriske tarmsygdomme.

De seneste år har hendes forskningsprojekter helt overvejende været centreret om tarm-ultralyd, både som projektdeltager og som vejleder.

Særligt vil tarmultralyds-scanning af patienter, der inkluderes i The Copenhagen IBD Cohorte fra 2021, være et af Trines store projekter i de kommende år. 


Publiceringsdato: 15-02-2021 14:49