Vi tilbyder

Vi tilbyder:

Højt specialiseret gastroenterologisk udredning omfattende alle former for billeddiagnostiske modaliteter, endoskopiske undersøgelser af mavetarmkanalen samt patologiske, biokemiske og mikrobiologiske analyser. Eksempler på undersøgelser

  • Gastroskopi, ileokoloskopi, dobbeltballonenteroskopi og kapselenteroskopi
  • CT og MR af hele mavetarmkanalen, specifik ultralyd af tarmen samt transrektal ultralyd

Den medicinske behandling følger de nationale og internationale guidelines:

www.DHSG.dk

www.paediatri.dk


Redaktør