Baggrund

Copenhagen Liver Centre (CLIC) er et videnscenter, hvis hovedformål er at styrke forskning og klinisk diagnostik og behandling af patienter med leversygdomme på Gastroenheden, Hvidovre Hospital. 

Vi arbejder målrettet på at styrke og facilitere samarbejder både inden- og udenfor Region Hovedstaden og internationalt for at skabe et fælles fundament for forskning og klinik. Vi arbejder desuden på at understøtte vidensformidling og undervisning indenfor leversygdomme.

 Ved at skabe et sikkert fundament for både forskning og klinik skal CLIC tiltrække forskere, yngre læger og sygeplejersker og fortsat høj faglig standard i patientbehandlingen.  

​CLIC består af en organisatorisk styregruppe samt kernegrupper indenfor cirrose, ikke-alkoholisk fedtlever, autoimmune leversygdomme samt genetiske og sjældne leversygdomme.

Vision

Vores vision er, at CLIC skal være et af de førende centre i Danmark indenfor diagnosticering og behandling af leversygdomme, samt at CLIC bliver et af de førende hepatologiske forskningscentre både nationalt og internationalt.

Højt fagligt niveau

CLIC er opbygget med en flad struktur og specialister indenfor hvert kerneområde, der hver især sikrer løbende opdatering og forbedring. Dermed kan patienter tilbydes den bedste tilgængelige evidensbaserede behandling. 

Den tværfaglige struktur og nære sammenhæng mellem den bedste evidensbaserede klinisk praksis og forskning sikrer at de anvendte arbejdsgange er målrettede og understøtter det bedste faglige niveau. 

Desuden er det en vigtig målsætning, at personalet tilbydes løbende uddannelse og videreuddannelse. CLIC vil desuden arbejde aktivt på at udbrede viden om leversygdomme til både patienter, deres pårørende og til sundhedspersonale i Danmark og internationalt.

Historie

Gastroenheden blev etableret i 1998 med en gradvis integrering af kirurgiske og medicinske funktioner indenfor det første år. Ved oprettelsen blev lagt vægt på en samlet behandling af patienter med gastrointestinale lidelser på et højt niveau.

Afdelingen varetog fra begyndelsen udredning af patienter med mulig portal hypertension og havde allerede dengang et mangeårigt nært samarbejde med klinisk fysiologisk afdeling.

Samarbejdet inkluderede både den kliniske håndtering af patienter og forskningsrelaterede opgaver og har bidraget med væsentlige forbedringer indenfor håndtering af øsofagusvaricer og hæmodynamiske forandringer associeret med portal hypertension.

Forskningen har siden Gastroenhedens oprettelse afklaret vigtige elementer i diagnostik og behandling af cirrose-relaterede komplikationer inklusive variceblødning, ascites og hepatisk encefalopati.

I takt med den væsentligt forbedrede prognose for patienter med cirrose har forskningen været tiltagende fokuseret på diagnostik og behandling af andre leversygdomme herunder non-alkoholisk fedtlever og autoimmune leversygdomme.
Redaktør