Vision

​Copenhagen Liver Centre (CLIC) er et videnscenter hvis hovedformål er at styrke forskning og den kliniske diagnostik og behandling af patienter med leversygdomme på Gastroenheden, Hvidovre Hospital.

​I CLIC arbejder vi målrettet på at styrke og facilitere samarbejder indenfor og udenfor Region Hovedstaden og internationalt for derved at skabe et fælles fundament for forskning og klinik. Vi arbejder desuden på at understøtte vidensformidling og undervisning indenfor leversygdomme.

Redaktør