Kliniske kerneområder

Det kliniske arbejde i Copenhagen Liver Centre (CLIC) er baseret på de bedste nationale og internationale standarder. Afdelingen kan både tilbyde standardiseret og detaljeret udredning på et højt fagligt niveau inklusive billeddiagnostik og andre parakliniske undersøgelser. 

Diagnostik og behandling af leversygdomme

I CLIC diagnosticerer og behandler vi patienter fra Gastroenden med lever sygdomme.

CLIC styrker samarbejdet mellem kernegrupper, der har subspecialiseret sig indenfor behandling og diagnostik af cirrose, non-alkoholisk fedtlever, autoimmune leversygdomme, samt genetiske og sjældne leversygdomme.

Vigtige indsatsområder i CLIC 

  • At tilbyde den bedste evidens-baserede behandling og diagnostik.
  • At sikre, at alle tilbud til patienter tager højde for individuelle behov, herunder særlige patientgrupper som ældre, skrøbelige patienter og patienter med særlige behov.

Gastroenheden har i mange år haft højt specialiserede og regionale funktioner indenfor diagnostik og behandling af:

  • cirrose med komplikationer, hvor standardbehandling svigter
  • cirrose med uafklaret ætiologi 
  • autoimmune leversygdomme. 

Afdelingen har desuden en særlig interesse indenfor udredning og behandling af non-alkoholisk fedtlever. 

Særlige kompetencer indenfor diagnostik

Gastroenheden har både erfaring indenfor perkutane og transjugulære leverbiopsier og måling af portaltryk. 

På Amager og Hvidovre Hospital findes et veletableret samarbejde mellem Gastroenheden og eksperter indenfor histopatologiske vurderinger, invasive trykmålinger og leverdedikerede MR-scanninger. 

Kerneområder


Cirrose

Et af de vigtigste kliniske kerneområder  i CLIC er diagnosticering og behandling af cirrose og cirrose-relaterede komplikationer inklusive portal hypertension, hepatorenalt syndrom, variceblødning, hepatisk encephalopati, ascites og malnutrition.

Gastroenheden har i mange år haft højt specialiserede og regionale funktioner indenfor diagnosticering og behandling cirrose med komplikationer, hvor standardbehandling svigter og i cirrose med uafklaret ætiologi, i behandling og diagnostik af autoimmune leversygdomme.

Diagnosticeringen gennemføres efter velafprøvede og nøjagtige metoder da tidlig identifikation er essentiel for at kunne igangsætte evidensbaseret behandling og dermed mindske patienternes risiko for at udvikle livstruende komplikationer og for at forbedre deres livskvalitet. Der lægges vægt på stratificeret monitorering og på særlige problematikker indenfor ernæring og palliation.Non-alkoholisk fedtlever (NAFLD)

Antallet af patienter, der lider af NAFLD, er hastigt stigende og tilstanden rammer 25% af verdens befolkning. Stigningen afspejler den øgede forekomst af personer med type 2 diabetes og overvægt. 

På CLIC følges et stigende antal patienter med NAFLD-associeret signifikant fibrose eller cirrose. Den kliniske opfølgning og behandling er standardiseret og følger den seneste evidens. 

Der er en tæt sammenhæng mellem den kliniske opfølgning og behandling og flere studier, der har til formål at karakterisere biomarkører og patobiologi. Der foregår desuden behandlingsforsøg. Autoimmune leversygdomme

Afdelingen har klinikere med særlig viden indenfor flere autoimmune leversygdomme herunder autoimmun hepatitis, primær biliær cholangitis (tidl. primær biliær cirrose) og primær skleroserende cholangitis. Hver af disse sygdomme kan give diagnostiske udfordringer og den initiale vurdering er optimeret for at sikre at den korrekte behandling initieres hurtigt. Som følge heraf er oprettet særlige kliniske ambulatorier der har fokus på patienter autoimmune leversygdomme sygdomme. 

Der foregår desuden undersøgelser af diagnostiske metoder inklusive biomarkører og behandlingsforsøg.Genetiske og sjældne leversygdomme

På CLIC har tværfagligt samarbejde sikret en optimering af forløbene for patienter med genetiske leversygdomme. Det drejer sig både om de relativt hyppige sygdomme hereditær hæmokromatose og alfa-1 antitrypsin mangel og sjældne sygdomme som lysosomal acid lipase deficiency (LAL-D). 

Der foregår udviklingsprojekter og forskningsprojekter, der primært har til formål at forbedre opfølgning og behandling af disse kroniske leversygdomme. 
Redaktør