Forskningsstrategi

​På CLIC er forskningen målrettet mod at skabe ny viden om den patofysiologiske baggrund for udvikling af kroniske leversygdomme med fokus på cirrose, non-alkoholisk fedtlever og autoimmune leversygdomme. 

Vores forskningsstrategi

  • Fokus på innovative, translationelle, og patientnære videnskabelige projekter.
  • Sikre tværfaglig involvering.
  • Styrke nationale og internationale samarbejder

Gennem translationelle og kliniske studier undersøges muligheder for at diagnosticere, forebygge og behandle leversygdomme. Det overordnede formål er at understøtte den evidensbaserede diagnostik og behandling.

Tværfaglig forskning

Gennem en mangeårig tværfaglig forskning har det været muligt at styrke diagnostik og behandling af cirrose. Aktuelle studier undersøger prognostiske indikatorer herunder samspil mellem mikrobiota og leversygdom, genetiske faktorer samt avanceret billeddiagnostik. Interventionelle studier belyser medicinske og understøttende sygeplejefaglige tiltag i behandlingen af patienter med cirrose. 

Forsøg

Et stigende antal af afdelingens patienter har leversygdom som følge af non-alkoholisk fedtlever (NAFLD). Flere har udviklet manifest cirrose som følge af sygdommen. På afdelingen foregår både kohorteforsøg der har til formål at identificere markører for udvikling af NAFLD og kliniske forsøg som undersøger effekten af medicin og ernæring. Lignende studier bliver gennemført inden for autoimmune og genetiske leversygdomme. 


Redaktør