Operationsstuerne

Gastroenheden har sine egne operationsstuer. Vi behandler både planlagte og akutte patienter i mavetarm-kirurgisk afdeling.

Redaktør