Kirurgisk afsnit 311

​Afsnit 311 er en del af Gastroenhedens 8 sengeafsnit. Vi varetager pleje og behandling af fortrinsvis patienter med akutte kirurgiske mave-tarm-sygdomme (f.eks. blindtarmsbetændelse, tarmslyng, cancer i tarmene, brok) samt patienter, der indlægges til kikkertundersøgelse i tarmen.

Patienter og pårørende over 12 år på akutte modtagelsesafdelinger skal bruge mundbind. Mundbindet bliver udleveret, når I ankommer til afdelingen. Læs mere om brug af mundbind

Afsnittet har 14 sengepladser og en personalegruppe bestående af læger, sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter, fysio- og ergoterapeuter, sekretærer, portører, elever og studerende.

Vi er et afsnit i rivende udvikling, hvor høj faglighed, kompetenceudvikling og interprofessionelt samarbejde er i fokus – specielt relateret til accelererede og optimerede patientforløb.

Vi lægger vægt på, at patienterne føler sig godt informeret, og at indlæggelsen forløber så tilfredsstillende som muligt. Ligeledes er det af stor betydning at inddrage patienten, patientens netværk og de nærmeste pårørende for at sikre en god indlæggelse og en god udskrivelse.

Vi indgår i forskningsprojekter i samarbejde med andre afdelinger, hvilket udmønter sig i øget aktivitet og fokus på evidensbaseret praksis til gavn for patienten.

Vil vil gerne høre din mening

Vi vil gerne blive bedre – og er derfor interesserede i at høre patientens mening om indlæggelsen på vores afsnit. Ved udskrivelsen opfordrer dig derfor til at registrere sin mening på vores patienttilfredshedsstander.

Redaktør