Ambulatorier

​​Gastroenheden har både et kirurgisk ambulatorium og et medicinsk ambulatorium.

​​​​

Hvordan bliver jeg henvist til Gastroenheden?

For at vi kan undersøge og behandle dig i Gastroenheden, skal vi have en henvisning.

Du kan blive henvist fra:
  • egen læge 
  • privat praktiserende speciallæge 
  • lokal sygehus 
  • anden specialafdeling

Ventetider

Informationer om ventetider på udvalgte beh​andlinger og operationer, kan du finde på to hjemmesider: 

Åbningstid

Ambulatoriet har åbent mandag - fredag kl. 08:00 - 15:00.

Telefontid

Der er mulighed for at tale med sygeplejerskerne i ambulatoriet mellem kl. 08.00 - 15.00.

Telefon: 38 62 16 00.

Tast 1 for ambulatoriet. Herefter bliver du bedt om at vælge:
​​Tast 1) for medicinsk ambulatorium (331M)
Tast 2) for kirurgisk ambulatorium (331K)
 
Du kan herefter vælge mellem:
Tast 1) Hvis du ønsker at ændre din tid, melde afbud til en tid eller har spørgsmål vedrørende kørsel. Du vil komme til at tale med en sekretær.
Tast 2) Hvis du har spørgsmål til din undersøgelse eller behandling. Du vil komme til at tale med en sygeplejerske.
Tast 3) Sekretariatet. Her kan du få hjælp til at ændre din tid, få din recept fornyet, få kopi af journal o.l.

Afbud

Husk at melde afbud i god tid, hvis du er forhindret i at møde til planlagt tid. Det gælder både til samtaler og til undersøgelser. Det vil lette vores planlægning og er med til at reducere ventetiden for andre patienter.
Du melder afbud på telefon 38 62 16 00 mellem kl. 08:00-15:00. Se i øvrigt under punktet telefontid.​​

Forberedelse ved besøg

Det er godt altid at medbringe opdateret medicinliste, hvis der skulle blive behov for det, og overveje hvilke spørgsmål man evt. vil stille i forbindelse med konsultationen.​
Relevant materiale udleveres ved besøget.

Receptfornyelse

Hvis du er løbet tør for medicin og har beho​​​​v for fornyelse af recepten, er du velkommen til at skrive en mail til Gastro​enheden​. 
Du kan dog ikke forvente at afhente medicinen samme dag på apoteket.

Rygeforhold

Det er ikke tilladt at ryge i ambulatoriet eller andre steder på Hvidovre Hospital.​

Ventetid

Vi forsøger at undgå ventetid, men pga. af stor belastning eller akutte patienter kan der i perioder opstå ventetid. Det er derfor en god ide at tage læsestof med.
Der er afsat 15 minutter til hver patient, dog 30 minutter første gang.
Husk at du er altid er velkommen til at tage en pårørende med.

Kom i god tid, da det kan være svært at finde parkeringsplads. Af hensyn til personalets arbejdsgange kan man ikke forvente at blive set, hvis man kommer for sent.

Pjecer

​​​

Redaktør