Behandling af afføringsinkontinens

​Her på siden kan du læse mere om behandlingen af afføringsinkontinens: Den konservative behandling og de kirurgiske behandlinger.
I Gastroenheden har vi to behandlingsmuligheder for afføringsinkontinens: Den konservative behandling og de kirurgiske behandlinger. 

Den konservative behandling igangsættes enten ved sygeplejerskekonsultation i ambulatoriet eller gennem et gruppebaseret patientuddannelsesforløb for kvinder med afføringsinkontinens. Da studier har påpeget, at mange patienter, der lider af afføringsinkontinens ofte er meget flove og psykisk berørte og dermed på sigt isolerer sig socialt, er patientuddannelsen et behandlingstilbud, der giver patienterne mulighed for at bryde med den tavshed og det tabu, de oplever.

Gennem de kirurgiske behandlinger har vi mulighed for at tilbyde rekonstruktion af endetarmsmusklen, Gate-keeper og Sakral Nerve Modulation. Vores behandlinger spænder således fra det meget enkle i den konservative behandling til det meget højteknologiske i form af specialiserede operationer.  

Klik og læse om:

Konservativ behandling

Den konservative behandling består af nogle forholdsvis simple midler, men som kan have stor effekt for mange, der lider af afføringsinkontinens.
Der findes hjælpemidler til at regulere afføringens konsistens og hjælpemidler, der kan bidrage til en bedre tømning af tarmen. Mange patienter kan endvidere have glæde af bækkenbundstræning, der kan være gavnlig ved både en svag bækkenbund, eller hvis du har svært ved at slappe af i bækkenbunden.

Regulering af afføringens konsistens

Vi anbefaler et fibertilskud, med psyllium frøskaller (loppefrøskaller) eksempelvis HUSK eller Sylliflor, der samler afføringen. Fibrene suger væde til tarmen så løs afføring bliver lettere for tarmen at arbejde med. Fiberstilskud kan derfor anvendes ved både løs og hård afføring.

Tømning af tarmen

Hvis der er sivning af afføring, eller hvis du oplever meget hyppige afføringer, kan det skyldes at der står noget afføring tilbage i den nederste del af tarmen. Dette kan afhjælpes ved at sætte en Glycerol stikpille op i endetarmen efter afføring. Stikpillen fremkalder afføringstrang i løbet af få minutter og hjælper således til at tømme tarmen.

I stedet for glycerolstikpillen kan du skylle tarmen med vand. Dette gør du ved at anvende et mini-skyl.

Hvis glycerolstikpiller og miniskyl ikke er effektivt, kan tarmen skylles med større mængder vand. Ved denne metode, der kaldes transanal irrigation, skylles tarmen med ½-1 liter vand. Denne metode skal du introduceres til i ambulatoriet ved en sygeplejerske.

Bækkenbundstræning

Træning af bækkenbundens muskler kan være gavnlig, hvis du har en svag bækkenbund og oplever inkontinens. Du kan også have glæde af bækkenbundstræning, hvis du har svært ved at slappe af i bækkenbundensmuskler, har smerter eller besvær med at komme af med afføringen. Vores specialuddannede fysioterapeuter undersøger og tilrettelægger den videre behandling og hjemmetræning.

Kirurgisk behandling

Hvis den konservative behandling ikke har effekt, eller hvis du har en skade på endetarmsmuskulaturen, kan vi tilbyde kirurgisk behandling ved vores specialiserede kirurger. Vi tilbyder tre typer kirurgisk behandling mod afføringsinkontinens.

Rekonstruktion af endetarm

Hvis du har en skade på endetarmsmuskulaturen kan det være årsagen til, at du er inkontinent. En skade kan, for kvinders vedkommende, opstå i forbindelse med en fødsel. Vi kan tilbyde en rekonstruktion, hvor muskulaturen syes sammen for at forbedre din funktion.

Gate-keeper

Ved lettere, vedvarende symptomer kan vi tilbyde et mindre indgreb, hvor der indsættes små stave omkring lukkemusklen. Disse stave har den egenskab, at de suger væske og derved svulmer op og forbedrer lukkemusklens funktion og kan hjælpe til særligt at holde på luft.

Sakral Nerve Modulation (stimulering af tarmens nerver)

Ved svær afføringsinkontinens, kan vores kirurger indoperere en elektrode, der sender impulser til tarmens og lukkemusklens nerver, og dermed giver en bedre fornemmelse af afføringstrang og -kontrol. Denne operation er en af vores højt specialiserede funktioner i Gastroenheden. Vi er ét af kun to steder i Danmark, der udfører denne operation og er blandt de fem største centre i verden inden for netop denne operation.

Patientuddannelse

Det seneste behandlingstilbud, vi har udviklet, er en patientuddannelse for kvinder med afføringsinkontinens. Uddannelsen er et gruppebaseret forløb, der omhandler introduktion til behandlingsmuligheder, oplæg ved tidligere patienter og samtale og udveksling af erfaringer med andre patienter.
Læs mere om patientuddannelsen for kvinder med afføringsinkontinens

Hvordan kommer jeg i behandling?

For at komme i behandling skal du henvises fra din egen læge, som har ret til at henvise direkte til Gastroenheden, Hvidovre Hospital.
 
Derefter indkaldes du i det Gastrokirurgisk Ambulatorium, afsnit 331, til samtale med en sygeplejerske, eller du kan blive tilbudt at få behandling gennem deltagelse på vores patientuddannelse.
Redaktør