Kræftpakkeforløb

Patienter, der bliver henvist til Gastroenheden til udredning for kræft, opstarter kræftpakkeforløb. ​​

​​

I Gastroenheden diagnosticerer og behandler vi patienter med kræft og med mistanke om kræft i tyk-, tynd- og endetarm. Herunder udreder vi patienter med mistanke om kræft i  spiserør, mavesæk, galdeveje, bugspytkirtel samt lever. Alle patienter, der henvises til udredning, opstarter et kræftpakkeforløb. ​​​

Et pakkeforløb er en måde at tilrettelægge undersøgelser og eventuel behandling på. Formålet med et pakkeforløb er at tilbyde patienterne undersøgelser og behandling af høj kvalitet i veltilrettelagte forløb med klar information undervejs.

Pakkeforløb for kræft er blevet indført i hele landet på baggrund af en aftale mellem regeringen og regionerne. 

Mange af de personer, der henvises til et pakkeforløb, vil efter nærmere undersøgelser vise sig ikke at have kræft. 

I pakkeforløbet ligger en række tidsmål, som man tilstræber sig på at overholde. Bemærk at tidsmålene er servicemål, ikke lovpligtige mål (læs mere om kræftpakkeforløb).

Behandlingen foregår i tæt samarbejde med kræftlæger og kirurger på Rigshospitalet, Herlev og Gentofte Hospital, røntgenlæger, patologer og kliniske fysiologer.

​​Du kan læse om de enkelte pakkeforløb på Sundhedsstyrelsens hjemmeside​, Sundhed.dk og hos Kræftens Bekæmpelse

​Støtte fra kommunen

Som kræftpatient har du mulighed for at få tilbudt støtte fra din kommune til rehabilitering i forbindelse med dit kræftforløb. Din kommune kan yde dig og din familie støtte til de udfordringer, der måtte opstå i hverdagen.
Personalet i afdelingen kan henvise dig til rehabilitering i kommunen.​

Koordinerende sygeplejersker for kræftpatienter 

Som patient vil du komme i kontakt med flere afdelinger og i nogle tilfælde andre hospitaler. For at sikre dig en god koordinering af dit forløb, vil du - når du henvises til Gastroenheden - blive tilbudt kontakt til en koordinerende kræftsygeplejerske. Der er ansat to kræftsygeplejersker i Gastroenheden, som vil være til rådighed og hjælpe med at koordinere og tilrettelægge dit forløb.​

​Har du spørgsmål til dit forløb? 

Har du eller dine pårørende spørgsmål til dit forløb, sygdomssituation eller behandling, kan du/I kontakte koordinerende kræftsygeplejerske under hele forløbet. Du/I er altid velkomne til at tage kontakt til os ved tvivlsspørgsmål samt behov for råd og vejledning. Koordinerende kræftsygeplejerske
​Susse Kappel
Telefon: 51 23 02 41
Telefontid: Mandag-fredag, kl. 08.00-13.00

Koordinerende kræftsygeplejerske
Lotte Jakobsen
Telefon: 24 64 06 44
Telefontid: Kun mandag og fredag kl. 08.00-13.00.
​​​
 

 Pjecer

​​
​​​
​​
Redaktør