Henvisning

​Sådan bliver du henvist til Gastroenheden. 

​For at vi kan undersøge og behandle dig i Gastroenheden, skal vi have en henvisning.

Du kan blive henvist fra:
  • Egen læge
  • Privat praktiserende speciallæge
  • Lokalt sygehus
  • Anden specialafdeling
Når vi har modtaget din henvisning, vil den blive visiteret af en overlæge, som vurderer ud fra oplysningerne, hvor hurtigt du skal have en tid til forundersøgelse. Du kan evt. kontakte visitationssekretariatet ved tvivlsspørgsmål eller for at høre, om vi har modtaget din henvisning, eller hvor langt din henvisning er nået.

Visitationssekretariatet

Ha​r du spørgsmål til din indkaldelse

Du kan ikke svare på en digital indkaldelse. Hvis du har spørgsmål til indholdet i indkaldelsen, skal du kontakte afdelingen, du er blevet indkaldt af.

Spørgeskema i indkaldelsen

Hvis vi har sendt spørgeskemaer til dig, opfordrer vi til, at du udskriver og udfylder dem hjemmefra. Du kan også få udskrevet skemaerne,​ når du møder op til behandling. Kom i god tid, så du har tid til at udfylde dem.


Redaktør