Corona og leversygdomme

Oplysninger til alle patienter med sjældne leversygdomme

Corona virus giver anledning til bekymring hos mange patienter med leversygdomme. Her er derfor nogle oplysninger og vejledning fra ERN RARE-LIVER; det europæiske netværk af eksperter indenfor sjældne leversygdomme

Videnskaben kender endnu meget lidt til Corona sygdommen, eftersom der er tale om et nyt virus og en ny sygdom. Ikke desto mindre er der allerede nu indsamlet en vis erfaring.

Først og fremmest:

Fortsæt med at tage din immundæmpende behandling i uændret dosis!

Som leverpatient skal du ikke reducere din behandling og ikke ændre dosis. Det ser ud til at være mere risikabelt at reducere behandlingen end at fortsætte behandlingen uændret. Opblussen i den autoimmune leversygdom eller en afstødning af leveren hvis du er levertransplanteret, er mere farlig!

Ja, der er en risiko for Corona virussygdom, men risikoen for patienter, der får immundæmpende medicin er mindre end man skulle tro. Det viser data, primært fra Kina og Italien, men også andre steder fra. Det fremgår af disse data, at:

  • Risikoen for patienter, der får immundæmpende behandling synes ikke at være øget.

Hvem er i reel risiko for at blive alvorligt syge af Corona virus?

  • Ældre, især ældre mænd
  • Patienter med kronisk luftvejssygdom, såsom astmatikere
  • Sandsynligvis diabetikere
  • Overvægtige
Hvis du tilhører en af disse risikogrupper og/eller er ældre (over 70 år), så bør du være særlig omhyggelig med at undgå kontakt med personer, der har symptomer på luftvejsinfektion, du bør mindske din direkte sociale kontakt, du bør undgå direkte fysisk kontakt med andre end din husstand, og du bør vaske eller afspritte dine hænder, når du har været udenfor hjemmet og berørt ting, som andre for nylig har berørt. Og følg selvfølgelig reglerne og anbefalingerne fra myndighederne.

Hvad kan du gøre for at beskytte dig selv? 

Mange patienter spørger om mulighederne for at styrke deres immunforsvar ved hjælp af vitaminer, zink, urtemedicin osv. Der er ikke holdepunkter for at det hjælper. En sund livsstil er selvfølgelig fortsat vigtig: forsøg at få frisk luft og fysisk aktivitet hver dag, men undgå selvfølgelig tæt kontakt med andre. Spis regelmæssigt med de sædvanlige anbefalinger om en varieret, sund kost — og prøv at lade være med at tænke alt for meget på virus og risiko, men lev dit liv på trods af de mange restriktioner. For de flestes vedkommende er risikoen ved denne virus meget lille.
Redaktør