Visitation

​​Information til læger og hospitaler om henvisning til Gastroenheden.

​​

​Alle henvisninger fra praktiserende læge, speciallæge eller anden hospitalsafdeling skal sendes elektronisk inkl. oplysning om telefonnummer, så vi evt. kan kontakte patienten telefonisk.

Kontakt 

Visitationssekretariatet

​​​Rådgivningsfunktion​ for kræftpakkeforløb

Kontakt rådgivningen
Telefon: 38 69 77 52
Telefontid mellem​ kl. 8.00 - 15.00

Patienter med afføringsinkontinens

I Gastroenheden behandler vi patienter med afføringsinkontinens. Langt størstedelen af de henviste patienter har haft symptomer i mange år og er derfor meget plagede af deres lidelse. Vi appellerer til, at primærsektoren i højere grad har fokus på afføringsinkontinens og opfordrer til at læse de nationale kliniske retningslinjer for anal inkontinens.

I Gastroenheden behandles patienterne konservativt efter disse kliniske retningslinjer. Den konservative behandling kan igangsættes i primærsektoren, ofte med stor succes, således at patienten undgår lang ventetid efter henvisning til Gastroenheden. Ventetiden er i øjeblikket 3 måneder. Til vores nye patientuddannelse for kvinder med afføringsinkontinens er der ingen ventetid, idet nye hold starter hver måned.

Oversigt over de anbefalede behandlingsmuligheder

​​

Redaktør