Visitation

​​Information til læger og hospitaler om henvisning til Gastroenheden.

​​

​Alle henvisninger fra praktiserende læge, speciallæge eller anden hospitalsafdeling skal sendes elektronisk inkl. oplysning om telefonnummer, så vi evt. kan kontakte patienten telefonisk.

Kontakt 

Visitationssekretariatet
​​​Rådgivningsfunktion​ for kræftpakkeforløb
Kontakt rådgivningen
Telefon: 38 69 77 52
Telefontid mellem​ kl. 8.00 - 15.00

​​
Redaktør