Udviklingsaktiviteter

Gastroenheden arbejder med metoden Productive Ward.​

​​​

Productive Ward er en metode til at forbedre uhensigtsmæssige arbejdsgange og dermed reducere overflødigt forbrug af ressourcer. Dermed frigives tid til direkte patientbehandling og -pleje.​​

Productive Ward har mange lighedspunkter med Lean princippet, uden at der direkte refereres til det. Det er det kliniske personale, som er de aktive aktører, der skal vurdere og revidere arbejdsgangene på hospitalerne. Forinden modtager de træning i at bruge af metoderne i Productive Ward. 

Det er vigtigt, at der er tydelig opbakning fra diverse ledelsesniveauer i organisationen. Det er denne ”Top down”/”Bottom-up” tilgang, som NHS hævder på sigt skaber en kulturændring, hvor personalet får blik for overflødig ressourceforbrug og løbende reviderer arbejdsgange. 

Udviklet i England

Productive Ward er udviklet i England, og de engelske erfaringer viser, at der har været meget tid at hente ved at revidere diverse arbejdsgange på afdelinger på hospitaler. 

 • Det har givet øget tid til direkte pleje
 • Afdelingerne har typisk registreret færre patientfald og infektioner
 • Det har givet kortere indlæggelsestid
 • Patienttilfredsheden er øget

Ifølge artikler fra dagspressen i England er det tilsyneladende parametre som disse der måles på, selvom det er vidt forske​llige afdelinger, som har taget Productive Ward tilgangen til sig. 

Læs mere


Hvor lang tid tager processen?

I England er Productive Ward igangsat på mange af landets hospitaler, og organiseret så det udrulles til flere eller samtlige afdelinger. Indledningsvis er diverse serviceafdelinger involveret, så de med det samme støtter op om afdelingernes initiativer og ønsker om ændringer, og dermed har væsentlig indflydelse på projektets succes. Desuden er Productive Ward indtil videre et monofagligt projekt som involverer plejepersonalets arbejdsgange. 

NHS angiver, at det tager 18 måneder at gennemgå processen. Status fra december 2009 viser, at ingen hospitaler i England endnu har gennemgået alle faser. Det skyldes faktorer og begivenheder såsom fusioner ol. lign., som har påvirket processen. ​​

​Temaerne i Productive Ward symboliseres af et hus, som er opbygget af moduler: ​

Productive Ward

​Tre grundlæggende moduler

B​unden af "huset" består af tre grundlæggende moduler, som er baseret på forskellige aspekter for klinisk kvalitet. 

De grundlæggende moduler er:

 • Viden om afdelingens kvalitet
 • Organisering af afsnit 
 • Overblik over patientforløb

Næste etage - 8 procesmoduler

De tre grundlæggende moduler danner baggrund for otte procesmoduler. Rækkefølgen af disse er ikke givet på forhånd, men bliver afgjort ud fra erfaringerne med de grundlæggende moduler samt aktualitet.

De otte procesmoduler er:

 • Patient observationer
 • Modtagelse/indlæggelse og udskrivelse
 • Rapport i vagtskifte
 • Måltider
 • Medicin
 • Pleje til patienters personlige hygiejne
 • Sygeplejeprocedurer
 • Stuegang​

Redaktør