​​​

Patientuddannelse for patienter med afføringsinkontinens

Gastroenheden tilbyder et uddannelsesforløb for patienter med afføringsinkontinens. Patientuddannelsen er et alternativ til den individuelle behandling, og du vil ofte kunne komme hurtigere i behandling.  

Uddannelsesforløbet er gruppebaseret og giver mulighed for at møde andre i samme situation.

​Hvem og hvordan?

Ved henvisning bliver der taget stilling til om patientuddannelse eller anden undersøgelse er det bedste tilbud til dig.

Hvis vi tilbyder patientuddannelsen, bliver du ringet op af en sygeplejerske, hvor du får mulighed for at høre mere om tilbuddet og tage stilling til, om du ønsker at deltage. Hvis uddannelsesforløbet ikke er relevant for dig, planlægger du sammen med sygeplejersken et alternativt behandlingsforløb.

Hvornår?

Der opstartes nye hold ca. 1 gang om måneden. Hvert forløb består af 3 undervisningsgange á 2 timers varighed. Undervisningen foregår på onsdage i tidsrummet kl. 15.00 – 17.00 og afholdes i lokaler på Hvidovre Hospital.

Hvilket indhold?

Undervisningen varetages af læger, sygeplejersker og fysioterapeuter fra vores specialiserede team. Derudover vil der være oplæg fra patienter, der tidligere har gennemgået et behandlingsforløb.

Patientuddannelsen indeholder bl.a. følgende emner:

  • Information om tarmens funktion og årsager til afføringsinkontinens
  • Introduktion til de forskellige behandlingsformer
  • Instruktion i bækkenbundstræning ved fysioterapeut
  • Oplæg fra tidligere patienter, der har gennemgået behandling
  • Der vil være god tid til samtale og erfaringsudveksling med andre på holdet

Hvor skal jeg henvende mig?

For at deltage i uddannelsen skal du henvises via din praktiserende læge. 

Redaktør