Stomiskolen

​Gastroenheden har tilbud om patientuddannelse til stomiopererede. 

​​​​

​Hvem? 

Kurset henvender sig til alle som har fået anlagt en permanent stomi og deres pårørende.

Hvor tit?

Kursusforløbet består af 4 moduler af 3 timers varighed. Der er plads til 15 deltagere på hvert hold og der oprettes hold efter behov, typisk 2 gange om året. Der kan være både daghold og aftenhold.

​Hvilket indhold?

På hvert modul tages et eller to emner op. Oplæggene til emner holdes af stomiopererede som typisk har haft deres stomi i længere tid.
Der arbejdes med de forskellige emner som diskussion, praktiske øvelser, gruppearbejde og erfaringsudveksling.

Emnerne er følgende:

  • Hudpleje i hverdagen​
  • Bandagevalg i hverdagen
  • Fysisk aktivitet i hverdagen
  • Kost i hverdagen
  • Arbejde og fritidsaktiviteter i hverdagen
  • Stomi & seksualitet i hverdagen

Hvor foregår det?​

Kurset afholdes i lokaler på Hvidovre Hospital.

Hvad koster det?

Kurset er gratis. Deltagerne betaler selv transport.

Hvor skal jeg henvende mig?

Du kan kontakte Stomiklinikken og høre mere.

Redaktør