Patientuddannelse til patienter med tarmsygdommene Colitis Ulcerosa eller Morbus Crohn

Patientuddannelsen henvender sig til dig, der har en af de kroniske tarmsygdomme: Colitis Ulcerosa eller Morbus Crohn.

Formålet med uddannelsen er at give dig viden om din sygdom og inspiration til, hvordan du kan tackle de problemer og udfordringer, der ofte følger med en kronisk sygdom.

Uddannelsen varetages af specialister, der arbejder i eller sammen med Gastroenheden. Der vil desuden være en person til stede, der selv har inflammatorisk tarmsygdom og som vil fortælle om sine erfaringer.

Du vil have mulighed for at tale med andre kursister, der har inflammatorisk tarmsygdom. Du bestemmer selv, hvad du vil bidrage med, og hvis du kun vil lytte, kan du også nøjes med det. Alle deltagere og undervisere på kurset har tavshedspligt.

Hvis du har lyst, er du velkommen til at tage en pårørende med.

Praktisk information

Uddannelsen består af to moduler fordelt på to eftermiddage med en uges interval. Begge dage fra kl. 15.00-17.00.

 • Holdene er opdelt efter, om du har Morbus Crohn eller Colitis Ulcerosa.
 • Uddannelsen foregår 3 gange om året – vinter, forår og efterår.
 • Uddannelsen foregår på Hvidovre Hospital.
 • Uddannelsen veksler mellem oplæg fra underviserne og erfaringsudveksling. Dvs. der er afsat tid efter hvert oplæg til, at du kan stille spørgsmål eller komme med kommentarer.
 • Du tilmelder dig gennem din læge eller sygeplejerske, når du alligevel er i ambulatoriet.
Alternativt kan du ringe til tlf. 38 62 16 00. (tast 1 for ambulatorium, tast 1 for medicinsk ambulatorium, tast 2 for at tale med sygeplejerske).

For at du kan tilmelde dig skal du vide, om du har Colitis Ulcerosa eller Morbus Crohn.

Kursets emner

Modul 1
 • Hvad er Colitis Ulcerosa/ Morbus Crohn for en sygdom?
 • Hvordan genkender du symptomer, og hvordan skal du reagere?
 • Hvilke undersøgelser anvender vi?
 • Hvordan vil samarbejdet mellem dig og afdelingen foregå?
 • Hvordan kan du leve med sygdommen? Oplæg af person med inflammatorisk tarmsygdom.
Modul 2
 • Hvordan behandles sygdommen?
 • Hvordan tager du evt. medicin korrekt?
 • Hvordan får du gode madvaner? En diætist kommer med gode råd og vejledning.
Redaktør