Käte, Hvidovre

​Käte har KOL og er kommet på Fysio- og Ergoterapeutisk Afdeling som del af et genoptræningsforløb med henblik på at komme i arbejde.
Min oplevelse har været enorm positiv. Det har været et godt og fornøjelsesrigt forløb i trygge omgivelser. Personalet har været meget dygtige og kompetente inden for deres fagområder.​

Jeg har samtidig fået et godt netværk med dem, jeg har gået på hold sammen med. Det har været godt for os at tale om vores forløb og vi holder stadig kontakt. Ved at være sammen med andre, der stod i lignende situation, blev jeg også bevidst om, hvor ressourcestærk jeg er, da der var mange, der havde det værre end mig.

Rent fysisk har jeg ikke fået det bedre, men det havde jeg heller ikke forventet. Kommunen troede, at jeg kunne genoptræne min lungefunktion, så jeg kunne få et almindeligt job, men det var ikke muligt.

Redaktør