Introduktion til forløbet på Hvidovre Hospital

Se en oversigt over det forløb, du skal gennemgå på Hvidovre Hospital, hvis du har fået konstateret lymfødem.

Har jeg et lymfødem?


Hvis du har mistanke om at du har et lymfødem, skal du udredes via egen læge eller onkologisk ambulatorium, som kan henvise til videre vurdering og evt. behandling hos en lymfødemterapeut i regionen.

Når hospitalet har modtaget din henvisning til vurdering af lymfødem

  • Bliver du indkaldt til forundersøgelse.
  • Ved forundersøgelsen vurderes det om du har lymfødem og om det er behandlingskrævende.
  • Hvis det er behandlingskrævende tilbydes du opstart af behandling på hospitalet.

Behandlingsforløb


  • Behandlingen begynder med et intensivt forløb, 2-5 gange ugentligt. Dette står på i ca. 1-3 uger.
  • Herefter fortsætter behandlingen med mindre interval indtil du modtager dit kompressionshjælpemiddel.
  • Den fysioterapeutiske behandling består af drænage og bandagering.
  • Under behandlingen vil du blive instrueret i selvdrænage og evt. selvbandagering.
  • Kompressionshjælpemiddel vil blive ansøgt om i samråd med fysioterapeuten.
  • Det er lymfødemterapeuten der i samråd med dig vurderer, hvor længe behandlingen skal fortsætte.

I slutningen af behandlingsforløbet


Når lymfødemterapeuten i samråd med dig vurderer at lymfødemet er reduceret mest muligt og din bevilling fra kommunen er kommet, tager fysioterapeuten mål til dig kompressionshjælpemiddel.

Efter endt behandling


Når du modtager dit kompressionshjælpemiddel kontrollerer din lymfødemterapeut om dette sidder korrekt, hvorefter du får tid til halvårskontrol.

Halvårskontrol

Ved halvårskontrol vurderer lymfødemterapeuten i samråd med dig hvordan det går med lymfødemet, selvdrænage og kompressionshjælpemidlet og eventuelle andre spørgsmål, som der er opstået siden du gik til behandling.

Vi er altid åbne for spørgsmål

Såfremt du har spørgsmål er du altid velkommen til at kontakte os.

Redaktør