​​

Nyt hofte- eller knæled

Når du skal opereres og have indsat et nyt hofte- eller knæled, er genoptræning afgørende for at opnå så godt et resultat som muligt. Terapeuterne vil hjælpe og støtte dig i at komme godt i gang.

Fysioterapi

​De fleste patienter starter træning med fysioterapeuten på operationsdagen. Træningen under indlæggelsen består af træning i at komme ind og ud af seng, rejse og sætte sig, gang- og trappetræning samt instruktion i selvtræningsprogram. Gangtræningen foregår med 1-2 albuestokke eller vanligt gangredskab.

Inden udskrivelsen får du vejledning i, hvor meget og hvor ofte du skal træne, samt hvordan du afhjælper smerte og hævelse. Vi tilbyder at sende en genoptræningsplan til din bopælskommune mhp. vurdering af behov for genoptræning efter udskrivelsen.

Ergoterapi

Du vil også blive tilset af en ergoterapeut under indlæggelsen. Ergoterapeuten kommer for at afklare, om du har brug for at låne nogle hjælpemidler med hjem til den første tid efter operationen.

Det kan for eksempel være en badetaburet, en gribetang eller en toiletforhøjer. Du skal som udgangspunkt selv sørge for at fragte dine hjælpemidler hjem ved udskrivelsen.

Samarbejde

Terapeuterne indgår i et tæt samarbejde med dig, plejepersonale og læger om dit indlæggelsesforløb og din udskrivelse.​


Redaktør