Hoftebrud

​Hvis du har pådraget dig et hoftebrud og er blevet opereret, har du brug for genoptræning for at opnå et funktionsniveau så tæt som muligt på dit tidligere funktionsniveau. Derfor vil fysioterapeuten komme kort tid efter din operation og starte genoptræning sammen med dig. Fysioterapeuten vil træne med dig, indtil du bliver udskrevet og sørge for, at du bliver henvist til videre ambulant genoptræning. Denne foregår oftest i din hjemkommune.

​Genoptræning

I den fysioterapeutiske genoptræning lægger vi vægt på træning i at kunne komme ind og ud af seng, og i at kunne rejse sig og gå sikkert indendørs med et egnet gangredskab. Du låner selvfølgelig gangredskabet med hjem i en midlertidig periode efter udskrivelsen. Du​ får en træningspjece med øvelser for det opererede ben, som du kan bruge til at træne efter, mens du er indlagt, og efter du er udskrevet.

Den ergoterapeutiske genoptræning har fokus på hvordan du klarer dine daglige aktiviteter. Ergoterapeuten kan fx træne dig i at vaske dig og i at tage tøj af og på, og vil sammen med dig vurdere, om du har behov for hjælpemidler til at klare dine daglige aktiviteter.  Det kan for eksempel være en gribetang, toiletforhøjer eller lignende. Alle hjælpemidler, som du midlertidigt har brug for, udlånes fra hospitalet.
Det er vigtigt, at du selv er aktiv med øvelser og gangtræning efter et hoftebrud, og at du opholder dig så meget som muligt uden for sengen. På den måde opnår du det bedste resultat.

Sama​rbejde

Din behandling og genoptræning foregår i tæt samarbejde med læger og sygeplersker fra ortopædkirurgisk Afdeling.

​Pjecer​
Redaktør