Ankelbrud

​Har du pådraget dig et ankelbrud, bliver du opereret og vil efterfølgende få lagt gips eller få en stiv bandage omkring anklen.

​Behandling​ og genoptræning

Fysioterapeuten vil instruere dig i at komme sikkert ind og ud af sengen, i at rejse dig, og i at hoppe eller gå med et egnet gangredskab, typisk to stokke. Du vil også blive trænet i at gå på trapper. Du låner gangredskaber med hjem i en periode efter udskrivelsen. Du vil også blive instrueret i øvelser, som vil ​hjælpe til at reducere hævelse og bevare din muskel- og ledfunktion.

​Du får en træningspjece med disse øvelser, som du kan bruge til selv at træne under indlæggelsen og efter din udskrivelse.

Den ergoterapeutiske genoptræning har fokus på hvordan du klarer dine daglige aktiviteter. Ergoterapeuten kan fx træne dig i at vaske dig og i at tage tøj af og på, og vil sammen med dig vurdere, om du har behov for hjælpemidler til at klare dine daglige aktiviteter.  Det kan for eksempel være en gribetang, toiletforhøjer eller lignende. Alle hjælpemidler, som du midlertidigt har brug for, udlånes fra hospitalet og ergoterapeuten instruerer dig i, hvordan du skal bruge dem.

Du bliver udskrevet, så snart du kan komme omkring selvstændigt.​

Samar​​​bejde

Senere i forløbet kommer du til lægekontrol, hvor du får fjernet gips eller bandage. Her vil lægen tage stilling til om du har behov for yderligere genoptræning i din hjemkommune. I givet fald vil lægen lave en genoptræningsplan.

Pjece

​​

Redaktør